Ιδού το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Σας ενημερώνουμε ότι στη δεύτερη συνεδρίαση για την ανάδειξη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι., την 26η Ιουνίου 2018, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων στο Π.Γ.Ν.Ι. έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος: Φλούδας Μ. Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Φωτίου Άρης
Γραμματέας: Ζήκα Γιολάντα
Αναπληρωτής Γραμματέας: Αγγέλης Νικόλαος
Ταμίας: Δαβής Παναγιώτης
Μέλη: Οικονόμου Μαργαρίτα
  Κίτσιος Ευάγγελος
  Πρέντζας Γεώργιος
  Σαφαρίκας Λεωνίδας