Ιωάννινα:Έγκριση ένταξης έργου για τη μείωση των παραγόμενων αστικών αποβλήτων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, στη σημερινή του έκτακτη συνεδρίαση,  ενέκρινε την ένταξη του έργου “UrBAN-WASTE – Urban Strategies for Waste Management in Tourist Cities ” στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 Call: H2020-WASTE-2015-two-stage Topic: WASTE-6b-2015.

 

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων αποτροπής και διαχείρισης σε πόλεις που δέχονται υψηλό αριθμό τουριστών με προοπτική τη μείωση των παραγόμενων αστικών αποβλήτων και την βελτίωση της διαχείρισής τους σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, στοχεύει στην ενίσχυση των  στρατηγικών αντιμετώπισης των παραγόμενων αστικών αποβλήτων ως πρώτη ύλη για  την παραγωγή δευτερογενών προϊόντων. “Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η τεχνογνωσία που δίνεται μέσω του έργου” τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Τ. Καλογιάννη, ενώ ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης σε παρέμβασή του υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Ηπείρου είναι πανέτοιμη για την υλοποίηση έργων ουσίας από τα νέα διασυνοριακά προγράμματα.

 

Στο “UrBAN-WASTE – Urban Strategies for Waste Management in Tourist Cities ”  συμμετέχουν 27 εταίροι από διάφορες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μεταξύ αυτών συμμετέχουν και δέκα πόλεις πιλότοι που δέχονται αυξημένο πληθυσμό τουριστών ανά έτος.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εν λόγω πρόταση και την αίτηση χρηματοδότησης  για 100% χρηματοδότηση της πρότασης συνολικού κόστους 4.248.782,50 ευρώ,  ενώ το ποσό που αναλογεί στον εταίρο  “Περιφέρεια Ηπείρου” είναι 23.225 ευρώ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος 2016-2019.

 

Στο πλαίσιο της αποδοχής έγκρισης ένταξης του εν λόγω έργου, η Περιφέρεια Ηπείρου διά των υπηρεσιών της συμμετέχει στην υλοποίηση του προγράμματος μέσω των παραδοτέων του προγράμματος.

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία ενέκρινε επίσης την τροποποίηση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας προκειμένου να προωθηθεί εντός τακτών ημερομηνιών η εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, ενώ προέκρινε την τροποποίηση του προϋπολογισμού και για την πρόσληψη επιτυχόντων παρελθόντος διαγωνισμού του ΑΣΕΠ.