Ιωάννινα:Νέος αναπληρωτής διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ο Μωϋσής Ελισάφ

Στα πλαίσια των αλλαγών της πολιτικής ηγεσίας στο χ’ωρο της δημόσιας υγείας, νέος αναπλήρωτής διοικητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ορίστηκε ο καθηγητής Παθολογίας  Πανεπιστημίου, κ. Μωϋσής Ελισάφ. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του κ. Ελισάφ θα είναι και οι ακαδημαϊκές υποθέσεις. Είναι γεγονός οτι η συγκεκριμένη επιλογή θα συμβάλλει πρός το καλύτερο αφού ο κος Ελισάφ γνωρίζει όσο κανείς το χώρο του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αφού το υπηρέτησε με την ιατρική  και την ακαδημαϊκή του ιδιότητα για δεκαετίες και συνεχίζει ακόμη να το κάνει, σε συνδυασμό με τις τόσες άλλες δραστηριότητες που συμβαδίζουν με την προσφορά πρός τον τόπο.