Ιωάννινα:Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τον εορτασμό της Επετείου της 25ης Μαρτίου

Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
στην πόλη των Ιωαννίνων, κατά τον εορτασμό της Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ά ρ θ ρ ο 1ο
1. Την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων στις οδούς Δωδώνης, από τον
αριθμό 39 (Στρατολογία) μέχρι την οδό Αβέρωφ, Αβέρωφ, Μητροπόλεως και στις πλατείες
Πύρρου & Ανδρέα Παπανδρέου, την 25-03-2017 ημέρα Σάββατο και από ώρα 07.00΄ μέχρι
πέρατος των εκδηλώσεων.
2. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στις οδούς Δωδώνης (από τον αριθμό
39 (Στρατολογία) μέχρι την οδό Αβέρωφ), Αβέρωφ, στις πλατείες Πύρρου & Ανδρέα
Παπανδρέου, στην οδό 28ης Οκτωβρίου (από την οδό Βλαχλείδη έως την οδό Δωδώνης), στην
οδό Κάνιγγος (από τη συμβολή αυτής με την οδό Τσιριγώτη και στην οδό Κρυστάλλη), στην
οδό Θεοδωρίδη και στην οδό Μπιζανίου (από την συμβολή με την οδό Τσιριγιάννη, μέχρι την
οδό Αβέρωφ), την 25-03-2017 ημέρα Σάββατο και από ώρα 09.30΄ μέχρι πέρατος των
εκδηλώσεων.
3. Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Μητροπόλεως, την 25-03-
2017 ημέρα Σάββατο και από ώρα 09:30’ μέχρι πέρατος των εκδηλώσεων στον
Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου.
– 2 –
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από τον Ν.2696/99
(Κ.Ο.Κ.), όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις.
Ά ρ θ ρ ο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτηση της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010, την
τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης και την παρουσία τροχονόμων του Τμήματος
Τροχαίας Ιωαννίνων.
Ο
Διευθυντής