Ιωάννινα: Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Αγαθοκλή Κωνσταντινίδη 

 

Με απόφαση που υπέγραψε ο Δήμαρχος Ιωαννίνων απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Αγαθοκλή Κωνσταντίνη από αύριο Πέμπτη (5 Οκτωβρίου) και μέχρι το πέρας των εργασιών ασφαλτόστρωσης που θα γίνουν.

Τόσο η απαγόρευση της κυκλοφορίας όσο και η εκτροπή της θα γίνει με την κατάλληλη εργοταξιακή σήμανση.

Η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης όπου απαιτείται.