Ιωάννινα: Απαγόρευση στάθμευσης λόγω του ευρωπαϊκού μάτς του ΠΑΣ

Η Γενική Περιφεριακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου με σχετική της ανακοίνωση, αποφάσισε την προσωρινή απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων, επί των οδών Φώτου Τζαβέλλα,
Πουτέτση (από τη συμβολή με την οδό Σταδίου, έως τη συμβολή με την οδό Δοσίου), Χριστοβασίλη
(από οδό Γερακάρη έως την οδό Μιχαήλ Αγγέλου), Μαγγένου (Μιχαήλ Αγγέλου), Πινδάρου,
Μιχαηλίδη, Γυμνασιάρχου Μάναρη, Σταδίου, την Πέμπτη 14-07-2016 και από ώρα 15:00’, έως
πέρατος του ποδοσφαιρικού αγώνα.
Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων, επί των οδών Φώτου Τζαβέλλα,
Πινδάρου, Μιχαηλίδη, Γυμνασιάρχου Μάναρη, Δεσποτάτου Ηπείρου, Σταδίου, την Πέμπτη 14-07-
2016 και από ώρα 17:00’, έως πέρατος του ποδοσφαιρικού αγώνα.

Η τοποθέτηση προσωρινής σήμανσης θα γίνει με ευθύνη – μέριμνα του Τμήματος Τροχαίας
Ιωαννίνων, το οποίο εξουσιοδοτείται για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής ασφάλειας,
εφόσον απαιτηθεί.

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα άμεσης ανάγκης.