Ιωάννινα: Διαγωνισμός για καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής στον αγροδιατροφικό τομέα

Ο Δήμος Ιωαννιτών διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης του Διαγωνισμού Ιδεών που πρόκειται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου PIT STOP «Innovation Pathways for Urban development – Διαδρομές καινοτομίας για την αστική ανάπτυξη» του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg Greece – Italy 2014-2020, με στόχο την υποστήριξη και προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών.

Μέσω του έργου, θα δημιουργηθούν νέες θερμοκοιτίδες – χώροι υψηλής τεχνολογίας (PIT STOP LABS) για την υποστήριξη πιλοτικών start-up σχεδίων, τα οποία θα είναι ικανά δώσουν λύσεις στα υπάρχοντα τεχνολογικά προβλήματα και προσκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός κλάδος και στην υλοποίηση δράσεων έξυπνης πόλης για την περιοχή των Ιωαννίνων.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τους όρους του διαγωνισμού καινοτόμων ιδεών αλλά και τις προκλήσεις/προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροδιατροφικός κλάδος στην ενσωμάτωση καινοτομιών και τεχνολογιών για την κατασκευή έξυπνων υποδομών τις οποίες θα κληθούν να επιλύσουν με τις ιδέες τους.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε νέους με καινοτόμες ιδέες, startups και υφιστάμενες επιχειρήσεις των κλάδων ΤΠΕ και κατασκευών, στην επιστημονική κοινότητα, σε δημόσιους φορείς, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 17/2/2020 στις 18: 00 στο Αμφιθέατρο του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Ε.ΤΕ.Π.Η.), Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο και την εκδήλωση: Δήμος Ιωαννιτών, Ελ. Βενιζέλου 4, Ιωάννινα / τηλέφωνο 26513 61316.