Ιωάννινα: Διακοπές νερού στο Λεκανοπέδιο την Τετάρτη

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου θα γίνει διακοπή λειτουργίας του αντλιοστασίου του ΣΥΔΛΙ και της ρυθμιστικής δεξαμενής Μιτσικελίου για την απομόνωση παλαιού δικτύου του ΣΥΔΛΙ. Για αυτό το λόγο θα γίνει διακοπή τροφοδοσίας των δεξαμενών από ώρα 10.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. στους οικισμούς:
Δήμος Ζίτσας: Ασφάκα, Καρυές (Μεταμόρφωση), Πετσάλι, Γαβρισιοί, Λιγοψά, Βατατάδες, Βλαχάτανο
Δήμος Ιωαννιτών: Περίβλεπτος, Κρανούλα, Αμφιθέα, Νήσος και μεμονωμένες συνδέσεις ιδιωτών στις ανωτέρω περιοχές, στους κεντρικούς αγωγούς του Σ.Υ.Δ.Λ.Ι.
Στις ανωτέρω περιοχές θα εμφανιστεί μείωση πίεσης στην υδροδότηση των κατοίκων και διακοπή υδροδότησης ειδικά στην Αμφιθέα. Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να γεμίσουνε οι δεξαμενές σε χρόνο που μπορεί να υπερβεί και τις τρεις ώρες για την Αμφιθέα. Ζητούμε συγνώμη για την ταλαιπωρία και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος των εργασιών.