Ιωάννινα: Δύο νέες άδειες για καραβάκια στην Παμβώτιδα

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στη σημερινή του συνεδρίαση κατά πλειοψηφία ενέκρινε – υπό όρους- τη χορήγηση δύο αδειών πλωτών μέσων για τη διενέργεια συγκοινωνιών πλόων στη λίμνη Παμβώτιδα, σύμφωνα με την εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Επίσης ενέκρινε  κανονιστικό πλαίσιο, όσον αφορά τη λειτουργία  δύο επιπλέον  πλωτών ως ταξί στη λίμνη Παμβώτιδα μετά από σχετική διαγωνιστική διαδικασία, και επιπλέον τη θέσπιση κανονιστικού πλαισίου, όσον αφορά την ηλικία των πλωτών μέσων που εκτελούν πλόες στη ίδια λίμνη.