Ιωάννινα: Εγγραφές μαθητών στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2018-2019

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες ότι σύμφωνα με την παρ.4α, των άρθρων 6 (για Νηπιαγωγεία) και 7 (για Δημοτικά) του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ 109 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων», οι εγγραφές μαθητών/τριών για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο και στην πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου γίνονται αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου.

Για το σχολικό έτος 2018-2019 οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 2 έως 18 Μαΐου 2018.

Στην πρώτη τάξη του Δημοτικού εγγράφονται όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από 01.01.2012 έως 31.12.2012.  Αιτήσεις εγγραφής από τους γονείς και κηδεμόνες τους γίνονται δεκτές στο Δημοτικό Σχολείο στου οποίου τη σχολική περιφέρεια ανήκει η διεύθυνση κατοικίας τους.

Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2013 και 2014. Από το τρέχον σχολικό έτος είναι υποχρεωτική η διετής φοίτηση σε όλα τα νηπιαγωγεία ευθύνης της Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων. Αιτήσεις εγγραφής από τους γονείς και κηδεμόνες τους γίνονται δεκτές στο Νηπιαγωγείο στου οποίου τη σχολική περιφέρεια ανήκει η διεύθυνση κατοικίας τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια των σχολικών περιφερειών μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων (http://dipe.ioa.sch.gr) ή να απευθύνεστε στα πλησιέστερα στην κατοικία σας Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τις εγγραφές μπορείτε να καλείτε στη Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων στο 2651083098).

Σημαντική επισήμανση : Η κατάθεση της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών δεν σημαίνει και την αυτόματη εγγραφή των μαθητών/τριών στη σχολική μονάδα που υποβάλλονται, καθώς υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο τοποθέτησης – μετακίνησής τους σε άλλο σχολείο με απόφαση της Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι της παρ. 4δ, των άρθρων 6 και 7 του ΠΔ79/2017 (από τη διαδικασία κλήρωσης εξαιρούνται μαθητές/τριες που ήδη φοιτούν ή έχουν αδέρφια που φοιτούν στο ίδιο ή σε συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο/δημοτικό σχολείο).