Ιωάννινα: Εγκατάσταση υγραερίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Στην εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης και χρήσης υγραερίου για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών προχωρά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μετά από δυο άγονες διαδικασίες αναδείχθηκε ο ανάδοχος που θα εγκαταστήσει το σύστημα προϋπολογισμού 430 χιλ ευρώ που χρηματοδοτήθηκε από το ΠΔΕ και την Περιφέρεια Ηπείρου.

Η χρήση υγραερίου εκτιμάται ότι θα επιφέρει εξοικονόμηση 700 χιλ ευρώ το χρόνο.