Ιωάννινα: Εκδήλωση για το έργο EchoLoci αύριο

Η τελετή λήξης του έργου «EchoLoci: Καινοτόμες ηχοτοπικές εφαρμογές για την καταγραφή και διατήρηση της βιοποικιλότητας, με τη συμμετοχή των πολιτών, στις κτηνοτροφικές διαδρομές του Ζαγορίου» διοργανώνεται από τον συντονιστή φορέα, «INNOPOLIS Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού» σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Οικομουσείο Ζαγορίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου 2023, στις 18:00-22:30, στο Συνεδριακό Κέντρο «Λιθαρίτσια», στα Ιωάννινα. Η εκδήλωση αυτή σηματοδοτεί το πέρας μιας επιτυχημένης πορείας για το έργο, κατά την οποία έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επιδόσεις και επιτεύγματα.

 

Το έργο EchoLoci  χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, Πρόγραμμα «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ», Θεματικό Πεδίο: «ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ», και είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο που επιδιώκει να αξιοποιήσει τις ηχοτοπικές τεχνολογίες για την καταγραφή και διατήρηση της βιοποικιλότητας, με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα ερευνητών και εμπειρογνωμόνων εργάστηκε επί σειρά μηνών στις κτηνοτροφικές διαδρομές του Ζαγορίου, με στόχο να αναπτύξει και να δοκιμάσει ηχοτοπικές εφαρμογές για την καταγραφή των ήχων της φύσης και των ειδών που την κατοικούν.

 

Η τελική συνάντηση θα συγκεντρώσει εκπρόσωπους από τους εταίρους του έργου, εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους από την ακαδημαϊκή κοινότητα και αρμόδιους φορείς και τοπική κοινωνία . Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, θα παρουσιαστούν οι αποτελέσματα του έργου και θα γίνει ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και των εφαρμογών τους.

 

Το έργο ECHOLOCI έχει προσφέρει σημαντική συνεισφορά και ανοίγει νέους ορίζοντες για τη συμμετοχή των πολιτών στην παρακολούθηση και προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας.