Ιωάννινα: Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου Streets for Citizens

Ο Δήμος Ιωαννιτών συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με ακρωνύμιο Streets for Citizens του Προγράμματος Interreg Euro-MED. Το έργο ξεκίνησε στις 01/01/2024 και θα διαρκέσει 33 μήνες. Σε αυτό συμμετέχουν 10 εταίροι και συντονιστής είναι ο φορέας “The Public Service Company JS Ptui”.
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υιοθέτηση πρακτικών «τακτικής πολεοδομίας»
(tactical urbanism) μέσω καινοτόμων λύσεων για τη βιώσιμη κινητικότητα στις πόλεις και τον μετριασμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα αστικά κέντρα. Οι καλές πρακτικές «τακτικής πολεοδομίας» προβλέπεται να δοκιμασθούν μέσω πιλοτικών εφαρμογών κατόπιν διαδικασιών συμμετοχικού σχεδιασμού σε 7 Δήμους:
Ptuij (Σλοβενία), Portalegre (Πορτογαλία), Center Sarajevo (Σερβία), IX Roma (Ιταλία),
Λάτσιων (Κύπρος), Ιωαννιτών (Ελλάδα), Utebo (Ισπανία).
Οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στη Σαραγόσα της
Ισπανίας από τις 20/03/2024 έως τις 21/03/2024. Εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών
συμμετείχε η κα. Άννα Αθανασίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος &
Ενεργειακών Θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και Υπεύθυνη του Έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από
εθνικούς πόρους, ενώ έχει συνολικό προϋπολογισμό 2.495.745 €. Ο προϋπολογισμός για το Δήμο Ιωαννιτών ανέρχεται στο ποσό των 231.550 € εκ των οποίων το ποσό των 100.000 € αφορά στην πιλοτική εφαρμογή των επεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον.