Ιωάννινα: Ενημέρωση για τους κατοίκους της Εξοχής ενόψει εκλογών

Παρακαλούνται οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Ιωαννιτών οι οποίοι διαμένουν σ΄ αυτή  και είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους άλλης Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του ίδιου Δήμου, προκειμένου να επέλθει η ένταξή τους σε εκλογικά Τμήματα της Δ.Κ  Εξοχής και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο κατοικίας τους, να προσέλθουν στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης το οποίο βρίσκεται επί της οδού Καπλάνη αριθ. 7 (2ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. προκειμένου να δηλώσουν την Δ/νση Κατοικίας τους στη Δημοτική Κοινότητα Εξοχής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω:

1.-  Αίτηση του ενδιαφερομένου. (Χορηγείται από το αρμόδιο Τμήμα)

2.- Πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή Ύδρευσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ότι κατά το τρέχον έτος διαμένει στην περιοχή αυτή.

3.- Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.