Ιωάννινα: Κλείνει αύριο η οδός Αιακιδών λόγω έργων

Απαγόρευση της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων, πλην εκτάκτων αναγκών, θα ισχύσει στην Οδό Αιακιδών από την οδό ΚΑ Φεβρουαρίου έως την οδό Ρώμα, για το χρονικό διάστημα από 30 / 03 /2018 έως το πέρας των εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κίνηση των πεζών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή μέσω εργοταξιακής σήμανσης.
Μετά το πέρας το εργασιών η οδός θα τεθεί ξανά σε κυκλοφορία