Ιωάννινα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-Δείτε που

Στο πλαίσιο κατασκευής του κόμβου Εφύρας – Βελουχιώτη – Λουκάρεως – Πανδοσίας και στη φάση των εργασιών οδοστρωσίας – ασφαλτόστρωσης, Παρασκευή και Σάββατο 4 και 5 Μαΐου 2018 καθώς και μια ημέρα της επόμενης εβδομάδας ( θα υπάρχει νεώτερη ανακοίνωση ), θα πραγματοποιηθούν οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν από τις 7:30 πμ. έως τη λήξη των εργασιών εκάστης μέρας.
1. Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων άνω των 8,0 t στο τμήμα της Άρη Βελουχιώτη από Παπαθωμά Μέκαλη έως πλατεία Ομήρου.
2. Απαγορεύεται η κίνηση όλων των οχημάτων στην οδό Εφύρας από διασταύρωση με Ελλοπίας έως Άρη Βελουχιώτη.
3. Απαγορεύεται η κίνηση όλων των οχημάτων στην Άρη Βελουχιώτη από διασταύρωση με Ελευθερίας έως Ελλοπίας.
4. Απαγορεύεται η κίνηση όλων των οχημάτων στην οδό Λουκάρεως από διασταύρωση με Άρη Βελουχιώτη έως εκκλησία Περιβλέπτου.
5. Η κίνηση από Σταυράκι προς Ιωάννινα θα γίνεται μέσω των οδών Άρη Βελουχιώτη – Ελευθερίας – Τσιφλικόπουλου – Ελλοπίας ( στην οποία θα γίνει αντιδρόμηση )- Άρη Βελουχιώτη.
6. Η κίνηση από Ιωάννινα προς Σταυράκι θα γίνεται μέσω των οδών Άρη Βελουχιώτη – Λύγγου -Εφύρας- Τσιφλικόπουλου – Άρη Βελουχιώτη.