Ιωάννινα: Μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου αιτήσεις για επιχορήγηση αθλητικών σωματείων

Την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αίτησης οικονομικής ενίσχυσης από αθλητικά σωματεία με έδρα το Δήμο Ιωαννιτών.

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η επιχορήγηση δεν πρέπει να αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του σωματείου (ενοίκια, τηλέφωνο κ.λ.π.), αλλά να σχετίζεται με την κάλυψη εξόδων για τη διοργάνωση εκδηλώσεων του συλλόγου και να είναι προγραμματισμένη σε ημερομηνία μεταγενέστερη της απόφασης της οικονομικής επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση είναι:

  1. Αντίγραφο καταστατικού
  2. Βεβαίωση ενημερότητας και θεώρησης βιβλίων, έτους 2022, από την Περιφέρεια Ηπείρου
  3. Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών του σωματείου από το Πρωτοδικείο Ιωαννίνων.
  4. Αντίγραφο Πρακτικού συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου
  5. Προϋπολογισμός έτους 2022
  6. Απολογισμός έτους 2021
  7. Αναλυτικός Προϋπολογισμός εξόδων των αθλητικών εκδηλώσεων που πρόκειται να επιχορηγηθούν
  8. Διακρίσεις ομάδας και αθλητών του σωματείου τα έτη 2021 – 2022: