Ιωάννινα: Μαθητικός διαγωνισμός πειραμάτων με τον μικροελεγκτή Arduino

Το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 ώρα 9:00 διοργανώνεται στο ΕΚΦΕ Ιωαννίνων μαθητικός διαγωνισμός στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές από Λύκεια της ΠΕ Ιωαννίνων. Στο διαγωνισμό αυτό οι μαθητές θα εκτελέσουν 4 πειράματα χρησιμοποιώντας τον μικροελεγκτή Arduino με τον υπερηχητικό αισθητήρα. Συγκεκριμένα κάθε μαθητής θα εκτελέσει 2 πειράματα προσδιορισμού επιτάχυνσης αμαξιδίου, ένα πείραμα για τη διαπίστωση της αρχής διατήρησης της ορμής και ένα πείραμα για τον προσδιορισμό της ταχύτητας του ήχου.

Τα πειράματα θα γίνονται ομαδικά και κάθε ομάδα θα αποτελείται από 2 μαθητές του ίδιου σχολείου. Θα δοθούν βραβεία και έπαινοι.