Ιωάννινα: Μείωση πίεσης υδροδότησης λόγω εργασιών

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, θα γίνει διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων Χαμηλής πίεσης του κλάδου Βουνοπλαγιάς στην Τούμπα για την αποκατάσταση βλάβης αγωγού και λόγω των εργασιών μερική τροφοδοσία στο αντλιοστάσιο Βουνοπλαγιάς από ώρες 10.00 το πρωί έως 16.00 το μεσημέρι και κατά συνέπεια διακοπή τροφοδοσίας δεξαμενών:

Ζωοδόχου (τμήμα από την άνω δεξαμενή) Δήμου Ζίτσας, Καρδαμίτσια, Σταυράκι τμήμα και Εργατικές Κατοικίες Σταυρακίου, Εργατικές Κατοικίες Κάτω Μαρμάρων, Νεοχωρόπουλου τμήμα, Ανατολής, Πεδινής τμήμα, Μπάφρας, Νεοκαισάρειας, Κουτσελιού, Γορίτσας, Μπιζανίου, Κολονιάτι Δήμου Ιωαννιτών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σερβιανών, Αυγού και Μολυβαδιάς Δήμου Δωδώνης καθώς και μεμονωμένες συνδέσεις ιδιωτών και πτηνοτροφεία από τους κεντρικούς αγωγούς του ΣΥΔΛΙ στις ανωτέρω περιοχές.

Από τη διακοπή υπάρχει πιθανότητα να εμφανιστεί μείωση πίεσης στην υδροδότηση των κατοίκων ή και διακοπή.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των εργασιών, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά μέχρι να γεμίσουνε οι δεξαμενές.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι για περιορισμό της κατανάλωσης πριν και μετά την διακοπή μέχρι να ισορροπήσει το σύστημα ύδρευσης.

Επιπλέον υπενθυμίζουμε για τις επιχειρήσεις (πτηνοτροφεία κτλ), επειδή υδρεύονται από κεντρικούς αγωγούς, θα πρέπει να φροντίζουν για την επάρκειά τους, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παροχής, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα στην ομαλή υδροδότηση.