Ιωάννινα: Ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία του ΣΜΑ- Ενισχύεται το εργοτάξιο του Δήμου 

 

Ξεκίνησε σήμερα η δοκιμαστική λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης που εξυπηρετεί τον Δήμο Ιωαννιτών στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου, της Περιφέρειας Ηπείρου και του ΦΟΔΣΑ.

Η λειτουργία του ΣΜΑ αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ολοκληρωμένη διαχείριση και θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και θα μπορούσε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα, αλλά για την καθυστέρηση αυτή δεν ευθύνεται ο Δήμος.

Με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του ΣΜΑ, ο Δήμαρχος Δημήτρης Παπαγεωργίου, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου επισκέφθηκαν το εργοτάξιο.

Ο αντιδήμαρχος Βαγγέλης Πήχας παρουσίασε τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια και παράλληλα αναφέρθηκαν στις προτεραιότητες που τίθενται για το επόμενο διάστημα.

Αυτό βέβαια μπορούσε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα αλλά για την καθυστέρηση δεν ευθύνεται ο Δήμος.

Η σημερινή δημοτική αρχή από το 2020 και μέχρι τώρα έχει ολοκληρώσει μία σειρά παρεμβάσεων για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Μεταξύ άλλων:

 Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων σε όλο τον Δήμο.

 Χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ και είναι σε στάδιο υλοποίησης η προμήθεια εξοπλισμού 991.000€

 Ξεκίνησέ η πρώτη φάση της οικιακής κομοποστοποίησης σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων

 Τον Οκτώβριο αναμένονται τέσσερα οχήματα συλλογής βιοαποβλήτων για την έναρξη του προγράμματος συλλογής κάδου σταδιακά.

 Η αρχή θα γίνει στο πρώτο εξάμηνο του έτους με τις επιχειρήσεις εστίασης και τους μεγάλους παραγωγούς και στη συνέχεια θα επεκταθούμε στους οικισμούς και στον αστικό ιστό.

 Ο στόχος είναι το 2024 να έχει καλυφθεί με σύστημα συλλογής καφέ κάδου το 100% του Δήμου

 Τα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται στην ΜΕΑ Ηπείρου όπου υπάρχει ήδη η σχετική πρόβλεψη για τον Δήμο Ιωαννιτών

 Η συλλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων σε σχέση με τα σύμμεικτα (πράσινος κάδος) θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους διαχείρισης έως και 50%.

Παράλληλα ετοιμάζεται το Κεντρικό Πράσινο Σημείο το οποίο θα λειτουργήσει εντός του 2024 ενώ προχωρά η δημιουργία 11 έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης.

Ο Δήμος συνεχίζει και φέτος την δημοτική πλατφόρμα ανακύκλωσης του Δήμου followgreen, η οποία αριθμεί πάνω από 4.000 μέλη.

Ο κ. Πήχας υπογράμμισε ότι καθοριστικής σημασίας για τον Δήμο και τους πολίτες θα είναι η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Πληρώνω όσο πετάω» για το οποίο έχει κατατεθεί πρόταση στο ΥΜΕΠΕΕΡΑ. «Ο στόχος είναι την επόμενη 5ετία να μεταβούμε από την χρέωση των δημοτών και των επιχειρήσεων, από τα τετραγωνικά των οικιών τους στην πραγματική παραγωγή αποβλήτων. Με αυτό τον τρόπο θα καταφέρουμε αφενός να μειώσουμε τα σύμμεικτά απορρίμματα αφετέρου θα μειώσουμε και το κόστος διαχείρισης αυτών» υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος.

Ο κ. Πήχας αναφέρθηκε και στις ενέργειες που έχουν γίνει για την ενίσχυση του εργοταξίου και την αντικατάσταση του στόλου του Δήμου.

Η Δημοτική Αρχή παράλληλα με την προσπάθεια συντήρησης του στόλου κατάφερε να προχωρήσει και στην ανανέωσή του με την προμήθεια ενός πολυμηχανήματος, πέντε νέων ηλεκτροκίνητων μικρών απορριμματοφόρων όπως και τεσσάρων νέων υπερσύγχρονων απορριμματοφόρων ενώ αναμένονται έως το τέλος του χρόνου αλλά έξι απορριμματοφόρα.

Ολοκληρώνοντας την συνέντευξη αναφέρθηκε στις σημαντικές παραμέτρους για την αναβάθμιση της λειτουργίας του εργοταξίου:

• Η ψήφιση νέου ΟΕΥ του Δήμου, όπως την πρότεινε η Δημοτική Αρχή που αναδιατάσσει τα τμήματα της Δ/σης και τις αρμοδιότητες τους, προβλέπει την σύσταση και την λειτουργία αυτόνομου τμήματος Πολιτικής Προστασίας, καθορίζει και περιγράφει με σαφήνεια τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας για την αποτελεσματική λειτουργία του «Εργοταξίου».

• Η άμεση μεταστέγαση του εργοταξίου σε νέο κατάλληλο χώρο όπου θα ανεγερθούν νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις που θα ανταποκρίνονται στο μέγεθος του έργου που παράγεται από την Δ/ση αυτή και σε πολλαπλά επίπεδα. Η διαδικασία αυτή προωθείται από την Δημοτική Αρχή και σύντομα θα έχει αίσια έκβαση.

Καταλήγοντας έκανε ειδική μνεία στην Πολιτική Προστασία η οποία μπαίνει σε απόλυτη προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. «Στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί η κλιματική κρίση οφείλουμε όλοι να προετοιμαστούμε. Κι αυτό ο Δήμος θα το πετύχει με την οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας. Ενός τμήματος που θα είναι πλήρως στελεχωμένο και προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες» κατέληξε.