Ιωάννινα: Ολοκληρώθηκε η 1η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου

Η 1η Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ιωαννιτών με τίτλο «Μαζί αλλάζουμε την Πόλη μας με την προώθηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και συμμετοχή φορέων, συλλόγων και πολιτών.


Η αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για την πόλη των Ιωαννίνων, προκύπτει από την ανάγκη επίλυσης ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων άμεσα συνυφασμένων με την κινητικότητα ανθρώπων και αγαθών και της γενικότερης κυκλοφοριακής οργάνωσης της πόλης.
Το Σχέδιο ακολουθεί τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα και αφορά στην ανάπτυξη ενός πλαισίου στρατηγικών στόχων και μέτρων, με ορίζοντα εικοσαετίας, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του δικτύου της πόλης με έμφαση στην πεζή μετακίνηση, τις δημόσιες συγκοινωνίες και το ποδήλατο.
Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της εταιρίας που υποστηρίζει το Δήμο Ιωαννιτών στην εκπόνηση του ΣΒΑΚ, Χρυσόστομος Ριζομηλιώτης, η αναγνωρισμένη, πλέον, ανάγκη για την αύξηση του ποσοστού χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και των εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, όπως το ποδήλατο και η πεζή μετακίνηση, σε συνδυασμό με την ανάγκη για μείωση της χρήσης των ΙΧ οχημάτων ενισχύει την θέση ότι πρέπει άμεσα να γίνει η υλοποίηση ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων που θα κάνουν ελκυστικούς τους εναλλακτικούς αυτούς τρόπους μετακίνησης διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση όλων των ατόμων χωρίς διάκριση, μεταξύ των οποίων των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) εστιασμένων στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου πράσινου περιβάλλοντος.


Συνεπώς, η διαμόρφωση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Δήμο Ιωαννιτών με την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων οδικών υποδομών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων κρίνεται απαραίτητη.
Ένα σχέδιο που θα βασίζεται σε :
ένα ποιοτικό σύστημα δημοσίων συγκοινωνιών
μια πόλη «ελεύθερης ροής» που σημαίνει διευκόλυνση της κίνησης των πεζών και των ΑμΕΑ και χρήσης εναλλακτικών μέσων όπως το ποδήλατο
μια «πράσινη πόλη» με λιγότερη ρύπανση και «έξυπνα συστήματα κυκλοφορίας».
Κατά την πρώτη θεματική διαβούλευση φορέων των Ιωαννίνων στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ αξιολογήθηκε ο υφιστάμενος σχεδιασμός και η υπάρχουσα κατάσταση του δικτύου της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι φορείς της πόλης ενημερώθηκαν από την ομάδα εργασίας για τα παραπάνω ζητήματα και έγινε αναγνώριση και αξιολόγηση επιπλέον προβλημάτων από τους ίδιους τους φορείς με τη χρήση κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων. Ταυτόχρονα, ζητήθηκε από τους φορείς να διατυπώσουν τους στόχους και το όραμα τους για το μέλλον της πόλης στον τομέα των μετακινήσεων.
Η αρμόδια αντιδήμαρχος, Ελένη Βασιλείου, στη δική της παρέμβαση κατά την έναρξη της διαβούλευσης απευθυνόμενοι στους εκπροσώπους των φορέων και τους πολίτες, τόνισε τη σημασία που έχει οι όποιες αποφάσεις να είναι προϊόν συλλογικής προσπάθειας.


«Μαζί θα σχεδιάσουμε το πως θέλουμε να μετακινούμαστε, εμπλεκόμενοι φορείς και πολίτες, για να περάσουμε από την έννοια της κινητικότητας στην έννοια της προσβασιμότητας, έχοντας στο κέντρο τον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του», είπε αρχικά.
Η ίδια πρόσθεσε ότι η βιώσιμη αστική κινητικότητα θα αποτελέσει εκείνη τη μορφή σχεδιασμού που θα καταφέρει να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν τα αστικά μεταφορικά δίκτυα, στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία δημιουργώντας έτσι ένα υγειές, ασφαλές, φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικά αποδοτικό μεταφορικό σύστημα.


«Η εκπόνηση ενός ΣΒΑΚ για μία πόλη αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη όπως: καλύτερες συνθήκες προσβασιμότητας στα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς (περπάτημα, ποδήλατο, δημόσιες συγκοινωνίες), λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων με σκοπό τη διαφύλαξη των αστικών κέντρων από εισροή μεγάλου αριθμού οχημάτων και ανεξέλεγκτης στάθμευσης, βελτίωση της ασφάλειας στις μετακινήσεις, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας, αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στη μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών και ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.


Μαζί λοιπόν αλλάζουμε την Πόλη μας με την προώθηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού βιώσιμης κινητικότητας με στόχο την καλύτερη ποιότητα της ζωής μας», κατέληξε η κ. Βασιλείου.