Ιωάννινα: Ποιοί οι δικαιούχοι για δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη

Ο «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών ,πραγματοποίησε τα εγκαίνια του Δημοτικού Οδοντιατρείου Αλληλεγγύης, που στεγάζεται σε χώρο του ΚΕΠΑΒΙ. Πρόκειται για μία νέα δομή που θα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους συμπολίτες μας,  που δεν μπορούν λόγω της οικονομικής κρίσης να έχουν πρόσβαση σε οδοντιατρική περίθαλψη. Το Δημοτικό Οδοντιατρείο, μαζί με τα Δημοτικά Ιατρεία και το Δημοτικό Φαρμακείο, συμπληρώνει το δίκτυο των δομών υγείας του «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.». Το Δημοτικό Οδοντιατρείο Ιωαννίνων παρέχει δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη και φροντίδα σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων, όπως καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας.
Η οδοντιατρική περίθαλψη που παρέχεται από το Δημοτικό Οδοντιατρείο αφορά τις ακόλουθες εργασίες:
1. Εμφράξεις (σφραγίσματα)
2. Εξαγωγές οδόντων
3. Ενδοοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις)
4. Διάνοιξη αποστημάτων
Και όποια άλλη εργασία είναι εφικτή.
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Δικαιούχοι των υπηρεσιών του Δημοτικού Οδοντιατρείου Αλληλεγγύης, όπως και των Δημοτικών Ιατρείων Αλληλεγγύης Ιωαννίνων «Νίκος Σκοπούλης» και του Δημοτικού Φαρμακείου Αλληλεγγύης είναι οι κάτοχοι της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας που εκδίδεται από τον Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.. Η Κάρτα αυτή παρέχεται σε δημότες ή μόνιμους κατοίκους της πόλης και σε μετανάστες, σύμφωνα με ειδικώς καθορισμένα κριτήρια τα οποία αξιολογούνται από την Επιτροπή Διοίκησης.
Η Ειδική Κάρτα Υγείας είναι ανώνυμη, έχει τον αριθμό μητρώου του δικαιούχου και το αντίστοιχο barcode και έχει ισχύ για τέσσερις μήνες. Στη λήξη της ισχύος της επαναξιολογείται από μηδενική βάση.
Για την παροχή της Ειδικής Κάρτας Παροχών Υγείας εξετάζονται σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:
1. Ασφαλιστικά δικαιώματα (τα οποία είναι και η βασική προϋπόθεση) :
Για να είναι κάποιος δικαιούχος της ειδικής κάρτας παροχών υγείας, θα πρέπει να είναι ανασφάλιστος ή να μην έχει δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης.

2. Ετήσιο Εισόδημα:
Εξετάζεται το ετήσιο εισόδημα καθαρό εισόδημα έκαστου δικαιούχου, το οποίο διαμορφώνεται ως ακολούθως, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογένειας:

Μέλη Οικογένειας: Εισόδημα:
1 άτομο έως 6.000 ευρώ
2 άτομα έως 7.500 ευρώ
3 άτομα έως 8.500 ευρώ
4 άτομα έως 9.500 ευρώ
5 άτομα και άνω έως 11.000 ευρώ

Άτομα με αναπηρία 67% και άνω προσαύξηση 10% στα ανωτέρω ποσά.

3. Εργασία – Επαγγελματική κατάσταση:
Εξετάζονται η επαγγελματική κατάσταση του ατόμου ή των μελών της οικογένειας του δικαιούχου, ο οποίος μπορεί να είναι:
• Άνεργος
• Εργαζόμενος
4. Οικονομική και περιουσιακή κατάσταση:
Εξετάζονται οι πηγές εισοδήματος και τα περιουσιακά στοιχεία του ατόμου ή των μελών της οικογενείας του δικαιούχου και οι συνθήκες διαβίωσης.

5. Στέγαση:
Εξετάζονται οι κάτωθι συνθήκες στέγασης:
• Άστεγος
• Σε ενοίκιο
• Φιλοξενούμενος
• Ιδιοκατοίκηση
Εξετάζονται επίσης και οι συνθήκες διαβίωσης του δικαιούχου και της οικογένειάς του.
Το Οδοντιατρείο λειτουργεί καθημερινά από 8:00 π.μ έως 11:00.
Υπάρχει Οδοντίατρος με σύμβαση παροχής υπηρεσιών σε μόνιμη βάση.
Οι ενδιαφερόμενοι συμπολίτες μας, μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στις υπηρεσίες του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., τηλ.2651304760 και στο ΚΕΠ Υγείας, Αβέρωφ 6, ισόγειο τηλ. 2651361401/402