Ιωάννινα: Ποιός θα έχει προτεραιότητα στους νέους κόμβους

Στη σύνταξη μελέτης για την ρύθμιση προτεραιότητας και την κίνηση στους κυκλικούς κόμβους προχώρησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών.
Έτσι όλοι οι κόμβοι εναρμονίζονται στους ίδιους κανόνες κυκλοφορίας, στις ίδιες ρυθμίσεις και την ομοιόμορφη σήμανση.
Η μελέτη υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων και εγκρίθηκε κατά την σημερινή της συνεδρίαση.
Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αρλέτος το σύνολο των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν τροποποιεί ουσιαστικά αλλά ρυθμίζει οργανωμένα την κυκλοφορία και βοηθά στην επίτευξη συνθηκών ελεύθερης ροής για τα οχήματα.
Σημειώνεται ότι στη μελέτη έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί ο μεγαλύτερος αριθμός υφιστάμενων ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων ενώ αντικαθίστανται μόνο αυτές που δεν συμφωνούσαν με τις προδιαγραφές.
Οι βασικές αρχές κυκλοφορίας εντός του κυκλικού κόμβου είναι οι ακόλουθες:
– η παραχώρηση προτεραιότητας να επικρατεί σε όλες τις εισόδους, δηλαδή να δίνεται προτεραιότητα στα οχήματα που βρίσκονται στο δακτύλιο κυκλοφορίας έναντι των οχημάτων που φτάνουν στην πρόσβαση. Λόγω της ορατότητας που υπάρχει ο οδηγός που εισέρχεται στον κόμβο δεν είναι υποχρεωμένος να σταματήσει εάν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει άλλο όχημα εντός του κόμβου. Έτσι, η παραχώρηση προτεραιότητας σημαίνεται με ανάποδο τρίγωνο (παραχώρηση προτεραιότητας) και όχι με πινακίδα STOP.
– η παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα που βρίσκονται κινούμενα μέσα στο δακτύλιο κυκλοφορίας.
– η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης τόσο κατά την προσέγγιση στον κόμβο όσο και εντός αυτού.
– η είσοδος των οχημάτων στο δακτύλιο να γίνεται δεξιόστροφα, ενώ μέσα στο δακτύλιο αυτά κινούνται αριστερόστροφα.
Οι ρυθμίσεις σύμφωνα με την μελέτη που έγινε αφορούν τους ακόλουθους κόμβους:
– Λεωφόρου Δωδώνης – Βελισαρίου και Αγίου Κοσμά
– Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου – Ίκκου – Πατσιμάδη και Χρ. Κατσάρη
– Λεωφόρου Γεωρ. Γεννηματά και Στρ. Βογιάνου
– Λεωφόρου Αρχ. Μακαρίου – Κενάν Μεσαρέ – Βογιάνου και 21ης Φεβρουαρίου
– Σάββα Νικολάτου – Γ. Περιδή και Αγ. Κωνσταντινίδη
– Άρη Βελουχιώτη – Κυρίλλου Λουκάρεως – Εφύρας και Πανδοσίας
– Σουλίου – Δομπόλη – Άρη Βελουχιώτη – Ναπ. Ζέρβα και Μπίτη
– Λεωφ. Στρατηγού Μακρυγιάννη – Ίωνος Δραγούμη – Ρήγα Φεραίου -Φιλικής Εταιρείας και Τσάρα-Φίλιου
– Σαμουήλ – Τεπελενίου – Δεσποτάτου Ηπείρου -Δοσιθέου Φιλίτου και Μ. Γεωγράφου