Ιωάννινα: Πολλά τα προβλήματα στο παραλίμνιο…

dav

Μια εικόνα η οποία δεν τιμά κανέναν αντικρύζει όποιος περιηγηθεί την περιοχή κοντά στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο παραλίμνιο.Κάθε λογής σκουπίδια, μέσα ουσιαστικά στη λίμνη και γενικά αφρόντιστο και παρατημένο το τοπίο.

Άμεσα οι αρμόδιοι να επιληφθούν του θέματος, ενόψει μάλιστα της περιόδου των Αποκριών, όπου και πάλι αναμένονται πολλοίτουρίστες στην περιοχή μας.

Η φωτογραφία μας στάλθηκε απο αναγνώστη μας μαζί με άλλες και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος.