Ιωάννινα: Πού θα γίνει διακοπή νερού αύριο Πέμπτη

Την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 θα πραγματοποιηθούν από την Υπηρεσία μας
εργασίες σύνδεσης και μετάπτωσης νέου αντλιοστασίου για την υδροδότηση της
Ζωοδόχου και για το λόγο αυτό θα γίνει διακοπή υδροδότησης από 09:00 π.μ. έως 17:00
μ.μ .
Η αποκατάσταση της λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί άμεσα μετά το πέρας των
εργασιών και τη λειτουργία του νέου αντλιοστασίου, η υδροδότηση των κατοίκων σταδιακά
μέχρι να γεμίσουν οι δεξαμενές και τα εσωτερικά δίκτυα.
Αφορά ένα έργο αναβάθμισης, με δύο νέα αντλητικά συγκροτήματα (κύριο και
εφεδρικό), μεγαλύτερης παροχής για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες και τα προβλήματα
προηγούμενων ημερών, καθώς και βλάβες και νέος ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού για
τη λειτουργία, σε νέο οικίσκο αντλιοστασίου.