Ιωάννινα: Πού θα γίνουν διακοπές ρεύματος Τετάρτη και Πέμπτη

 Την Τετάρτη 26-06-2024 :
Α) Από ώρα 08:30 πμ έως 13:00 μμ στις παρακάτω περιοχές:
Ανθοχώρι.
Β) Από ώρα 09:00 πμ έως 13:00 μμ στις παρακάτω περιοχές:
Λευκοθέα πέριξ ΦΒ κ. Ρεκατσίνα και αποθηκών κ. Καραμπίνα.
Γ) Από ώρα 09:00 πμ έως 14:00 μμ στις παρακάτω περιοχές:
Μάρμαρα στις οδούς Φιλ. Εταιρίας, Πολυτεχνείου, Τσιτσάνη, Τερζάκη και παρόδους.
Δ) Από ώρα 13:30 μμ έως 17:30 μμ στις παρακάτω περιοχές:
Μεγ. Γαρδίκι (πέριξ ΦΒ κ. Γεωργίου – κ. Τασιούλα και πέριξ πτηνοτροφείου κ. Τασιούλα.
Ε) Από ώρα 14:30 μμ έως 15:30 μμ στις παρακάτω περιοχές:
Αμφιθέα.
3) Την Πέμπτη 27-06-2024 :
Α) Από ώρα 09:00 πμ έως 10:30 πμ στις παρακάτω περιοχές:
Άνω Ραβένια.
Β) Από ώρα 11:00 πμ έως 12:00 μμ στις παρακάτω περιοχές:
Βασιλικό στην θέση Ασπρόλακκος Κεφαλοβρύσου.
Γ) Από ώρα 12:00 μμ έως 13:00 μμ στις παρακάτω περιοχές:
Κεφαλόβρυσο.
Δ) Από ώρα 14:00 μμ έως 15:00 μμ στις παρακάτω περιοχές:
Δελβινάκι.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης των διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφάλειας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.
Από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο
Όλες οι αντιδράσεις:

4