Ιωάννινα: Πού θα κοπεί το ρεύμα άυριο Παρασκευή

Γνωστοποιείται στο κοινό ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού την Παρασκευή 09/11/2018 από ώρα 08:30 πμ
έως 10:30 πμ στις περιοχές :Ολυμπιάδα Μαρμάρων, Οικισμός Μαρμάρων και στην ευρύτερη περιοχή πέριξ των επιχειρήσεων Μπετόν Αφοί ΛΕΦΑ, Εργοστάσια μαρμάρων (Κοτσίνα, Παπαϊωάννου, Τσούρη, Ευθυμίου,Καραμάνη, Τσάγκα, Τάτση, Τσιγκόϊα) πτηνοτροφεία (Κασιούμη, Πρέντζα).
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης των
διακοπών που αναφέρονται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ ΑΕ, θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφάλειας
απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχημάτων. Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών μας για τις παραπάνω αναπόφευκτες διακοπές.