Ιωάννινα: Πρόσληψη 40 εργαζομένων για την στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας

Στην πρόσληψη 40 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών.
Οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα στελεχώσουν την υπηρεσία καθαριότητας.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 23-6-2023 έως και 3-7-2023.
Ολόκληρη η προκήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου –ioannina.gr- όπου μπορούν να την αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων, η οποία είναι Κρυστάλλη 3 και όχι Κρυστάλλη 37, όπως εκ παραδρομής αναγράφηκε στην αριθ. ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωση του Δήμου.