Ιωάννινα: Στο δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη» ο Δήμος Δωδώνης

Στην 1η Εθνική Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» για το ευρωπαϊκό έργο PATH2LC, συμμετείχε ο Δήμος Δωδώνης. Η πρώτη αυτή Συνάντηση ήταν Διαδικτυακή.
Στο έργο PATH2LC (Public Authorities together with a holistic network approach on the way to low-carbon municipalities) συμμετέχουν 11 εταίροι από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ολλανδία). Συντονιστής του έργου είναι το Γερμανικό Ινστιτούτο IREES – Institute for Resource Efficiency and Energy Strategies. Το Δίκτυο «Βιώσιμη Πόλη» στην Ελλάδα συναποτελούν μαζί με τη συντονιστική ομάδα, οι Δήμοι Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Δωδώνης, Ιεράπετρας, Κορινθίων, Μεσσήνης, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Οιχαλίας και Πέλλας.
Η «Βιώσιμη Πόλη» σε μια προσπάθεια να ενδυναμώσει την οικονομική ανάπτυξη των Δήμων στην κατεύθυνση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο PATH2LC, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON 2020. Ο πρωταρχικός στόχος του PATH2LC είναι να υποστηρίξει τους φορείς χάραξης πολιτικής και τις τοπικές Δημόσιες Αρχές στη διαδικασία μετάβασης σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα. Μέσω των Δικτύων που συστήνονται στις συμμετέχουσες χώρες, οι Δήμοι θα επωφεληθούν από πλήθος δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε καινοτόμα εργαλεία, ενώ θα έρθουν σε επαφή με έναν πλούτο τεχνολογικών και χρηματοοικονομικών λύσεων που θα τους βοηθήσει να μειώσουν τις εκπομπές άνθρακα και να συνεισφέρουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η δικτύωση θα επιταχύνει την εφαρμογή των στόχων που αναφέρονται στα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) και θα προσφέρει στους Δήμους τα απαραίτητα εργαλεία σχεδιασμού και παρακολούθησης για την υλοποίηση μακροπρόθεσμων Σχεδίων Δράσης.
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Δωδώνης κ. Χρήστος Ντακαλέτσης σημείωσε: «Η υποστήριξη και η απόκτηση τεχνογνωσίας μέσω του παρόντος ευρωπαϊκού έργου PATH2LC πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει σημαντικά το Δήμο μας στην ενεργειακή μετάβαση. Θεωρούμε ότι είναι κομβικός ο ρόλος των Δήμων σε αυτή τη διαδικασία. Μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη την ενεργειακή δημοκρατία και να βοηθήσουν ευάλωτα νοικοκυριά να γίνουν τα ίδια παραγωγοί της ενέργειας που χρειάζονται. Παράλληλα, θα αναζητήσουμε λύσεις και για τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας».
Ένας από τους άμεσους στόχους του Δήμου Δωδώνης με τη συμμετοχή του στο έργο PATH2LC, είναι η δημιουργία ενεργειακής κοινότητας. Με τις ενεργειακές κοινότητες μπορεί ο Δήμος Δωδώνης να βοηθήσει τα ευάλωτα νοικοκυριά να γίνουν τα ίδια παραγωγοί της ενέργειας που χρειάζονται. Το φωτοβολταϊκό πάρκο μιας ενεργειακής κοινότητας, θα βοηθήσει και τον ίδιο το Δήμο να περιορίσει τα έξοδά του, ώστε η πίστωση της παραγόμενης ενέργειας να γίνεται στους λογαριασμούς του, μέσω ενεργειακού συμψηφισμού. Στο πλαίσιο της επιδιωκόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων, θα αναζητηθούν λύσεις για τα κοστοβόρα αντλιοστάσια ύδρευσης και τα δημοτικά κτήρια, που σήμερα εξαρτώνται αποκλειστικά από το πετρέλαιο.