Ιωάννινα: Στο ΣτΕ για τον μεγάλο δακτύλιο

Η Δημοτική Αρχή, με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών, αναφορικά με το θέμα που ανέκυψε με την ακύρωση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου «Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου της πόλης από τον Κόμβο Βογιάννου μέχρι τον Κόμβο Πανηπειρωτικού Σταδίου», αποφάσισε, πέραν της άσκησης αίτησης θεραπείας ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος, να προσφύγει κατά της παραπάνω απόφασης του Υπουργού και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήτοι του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, ασκώντας σήμερα σχετική αίτηση ακυρώσεως, με την οποία ο Δήμος Ιωαννιτών ζητά την ακύρωση της παραπάνω υπουργικής απόφασης για λόγους, που ανάγονται τόσο στην εξωτερική (τυπική) νομιμότητα, όσο και στην εσωτερική (ουσιαστική) νομιμότητα της εν λόγω υπουργικής απόφασης.

Επιπλέον, και με δεδομένο ότι η εκδίκαση παρόμοιων υποθέσεων ενώπιον του ΣτΕ καθυστερεί πάρα πολύ, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε και την ταυτόχρονη σήμερα άσκηση αίτησης αναστολής ενώπιον του ΣτΕ κατά της ίδιας ως άνω υπουργικής απόφασης, η οποία (αίτηση αναστολής) εκ του νόμου εκδικάζεται πιο σύντομα. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί πως κατά την εκδίκαση της αίτησης αναστολής, το Δικαστήριο δεν εξετάζει σε βάθος και καθ’ ολοκληρίαν την επίμαχη υπουργική απόφαση (όπως πράττει εκδικάζοντας την αίτηση ακύρωσης), παρά μόνο εξετάζει το αν η αίτηση ακύρωσης είναι «προδήλως βάσιμη» σε συνδυασμό και με την ανεπανόρθωτη βλάβη που υφίσταται ο Δήμος, όπως εν προκειμένω αποτελεί η απώλεια της χρηματοδότησης του εν λόγω έργου. Για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη η Δημοτική Αρχή θα ενημερώσει άμεσα τους Δημότες.

«Μέχρι σήμερα φορείς όπως η Περιφέρεια Ηπείρου, το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων με δημόσιες παρεμβάσεις τους έχουν τοποθετηθεί επί του σημαντικού αυτού θέματος για το Δήμο, υποστηρίζοντας τις θέσεις του Δήμου Ιωαννιτών. Όλες οι τοποθετήσεις έχουν τη δική τους βαρύτητα και την πολιτική τους σημασία. Ειδικά όμως η αναλυτική τεχνική τοποθετήση του ΤΕΕ/ΤΗ, του καθ’ ύλην αρμόδιου Φορέα και επίσημου επιστημονικού συμβούλου του Κράτους, αποτελεί για εμάς σπουδαίο σύμμαχο στην προσπάθεια που κάνουμε να αποδείξουμε την ορθότητα και τη νομιμότητα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Μετά κι απ’ αυτές τις δημόσιες παρεμβάσεις αναμένουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις όλων των βουλευτών του νομού Ιωαννίνων για ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο που αφορά όλους μας», δήλωσε ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας.akt