Ιωάννινα: Συνεδριο της Ένωσης Ελλήνων Νοµικών

Η Ένωση Ελλήνων Νοµικών Ε.Ε.Ν. e-Θέµις διοργανώνει το 9o Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: Προσωπικά Δεδοµένα & Δικηγορία Μια νέα πραγµατικότητα – Ένα νέο κεφάλαιο στοννοµικό κόσµο. Παρασκεύη 11 & Σάββατο 12 Μαΐου 2018 Εpirus Palace, Ιωάννινα.

Θεµατικές Ενότητες: • EU General Data Protection Regulation (GDPR) • Υπεύθυνος Προστασίας ∆εδοµένων (DPO) • Ευθύνες, ∆υνατότητες και Υποχρεώσεων των ∆ικηγόρων • Διαδίκτυο Ηλεκτρονικό Έγκληµα ΜΜΕ & ∆ίκαιο