Ιωάννινα: Συνεργασία του Δήμου με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Με σκοπό την ενίσχυση και τη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία θα αποτυπωθεί σε πρωτόκολλο συνεργασίας, έγινε η συνάντηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας του ΕΜΠ Παναγιώτας Μαλιώτου με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Βασίλη Ζωγράφου, του Αντιδημάρχου Κληροδοτημάτων Νίκου Σιορόκα και του προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βασίλη Σκαμνέλου.

Βάση για το πρωτόκολλο συνεργασίας αποτελεί το Κληροδότημα της Ισμήνης Τζαβέλλα, ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Δήμου Ιωαννιτών.

Σημειώνεται ότι το Αρχοντικό της Ισμήνης Τζαβέλλα επί της οδού Παύλου Μελά ανήκει κατά 7/8 στο Δήμο και κατά 1/8 στο Πολυτεχνείο.

Επίσης στο Πολυτεχνείο ανήκει ένα μικρό ποσοστό στο διατηρητέο ακίνητο επί της οδού Ανεξαρτησίας 93 -95. Στο Δήμο ανήκουν τα 5/8 της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας ενώ ένα ποσοστό ανήκει σε άλλο ιδιοκτήτη με τον οποίο υπάρχει εκκρεμοδικία.

Για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το Αρχοντικό της Ισμήνης Τζαβέλλα αποτελεί ένα από τα εμβληματικά κτίρια της πόλης και θα επιδιώξει την περαιτέρω προβολή του με επισκέψεις και εκπαιδεύσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Για τη Δημοτική Αρχή η ενίσχυση της συνεργασίας με το ΕΜΠ είναι κομβικής σημασίας καθώς ένα από τα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας μπορεί να συμβάλλει με τις ιδέες και τις προτάσεις του στην ανάδειξη κι άλλων ιστορικών κτιρίων της περιοχής μας.