Ιωάννινα: Τα αποτελέσματά στο 97,45% της ενσωμάτωσης