Ιωάννινα: Τα αποτελέσματα στο 99,8% της ενσωμάτωσης