Ιωάννινα: Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Στις 22 Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίο Ιωαννίνων με τα εξής θέματα στην
Ημερήσια Διάταξη:
1. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης σχολικών χώρων του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στον
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, για τη διεξαγωγή
εξετάσεων γλωσσομάθειας την 25η και 26η Μαΐου 2024 (EUROPALSO, ESB) – (Δ.Ε.Π.
08/2024).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος
2. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης σχολικού χώρου του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στο
σωματείο «ΣΥΝΘΕΣΗ Καλλιτεχνική Σκηνή Ηπείρου» για τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και
Παρασκευή από ώρες 19:30 – 22:00, 18:00 – 22:00 και 19:30-22:00 αντίστοιχα, μέχρι και την
30-06-2024 – (Δ.Ε.Π. 09/2024).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος
3. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης σχολικών χώρων του 8ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων
στην ESOLNET HELLAS ΕΠΕ για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας την 1η και 29η
Ιουνίου 2024 και ώρες 7:30 έως 21:30 – (Δ.Ε.Π. 10/2024).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος
4. Έγκριση B΄ Κατανομής ποσού 448.240,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους
2024 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων – (Δ.Ε.Π. 06/2024).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Σίντος
5. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Ιωαννιτών ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων στη δικάσιμο της 22ας Μαΐου 2024 ή σε όποια μετ΄αναβολή ή ματαίωση αρμοδίως οριστεί από τρίτο ήδη ορισθέντα δικηγόρο που θα ενεργήσει από κοινού με τον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου, προς αντίκρουση της υπ’ αριθμ. καταθ. ΕΦ132/9.12.2021 έφεσης των Ε.Σ και Τ.Μ κατ’ άρθρο 281 παρ. 3 του ν.
3463/2006 (Δ.Ε. 408/2024).
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Γιώτη
6. Πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Στεγαστικής
Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ».
Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Σοφία Μαρκούλα
7. Καθορισμός θέσεων μαθητείας στα πλαίσια υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξη μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ στο Δήμο Ιωαννιτών την περίοδο 2024-2025.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου κ. Κωνσταντίνος Μπαμπασίκας