Ιωάννινα Την Πέμπτη η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Nodus - E-Business II

συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών, την  Πέμπτη 14-02-2019 και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Αθανάσιος Τσακάλωφ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 &75 του Ν. 3852/2010,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε όλη την έκταση της Πλατείας Πάργης.
  2. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για εκδηλώσεις ΑΤΕΛΩΣ.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

  1. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ιστορικό Κέντρο της πόλης Ιωαννίνων, ΟΤ 23, 25α, 25β, 25, 26, 38, 38α και 38β».
  2. Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων στο Ο.Τ. 151β.
  3. Διαβίβαση αίτησης θεραπείας του κ. Ευάγγελου Ντούρου κατά της με αριθμ. πρωτ.: 92/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών.
  4. Τροποποίηση χρήσεων γης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λασπότοπου και Βοτανικού Δήμου Ιωαννιτών.

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 34/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση κανονιστικής πράξης για παραχώρηση και χρήση τμημάτων κοινοχρήστου χώρου του Δήμου Ιωαννιτών».
  2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος καταστηματαρχών των οδών Κατσαντώνη & Λ. Βύρωνος για τοποθέτηση υαλοπετασμάτων.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος των κ.κ. Γεωργίου Δημητρίου και Τσιρώνη Γεωργίου κατά της με αριθμ. πρωτ.: 45/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιωαννιτών.

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σε περίπτωση κωλύματος να  παρευρεθούν στη συνεδρίαση, παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τα  αναπληρωματικά  μέλη  για  την αναπλήρωσή τους.