Ιωάννινα: Την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο-Τα θέματα

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.

Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις έξι το απόγευμα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Σωτ. Σπυριδάκης, Διευθυντής

 1. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» (Αρ. πρωτ. σύμβασης 64859/17351-14/11/2018).
 2. Αποδοχή επιχορήγησης της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για το έργο: «Προμήθεια Εορταστικού εξοπλισμού για την Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων».
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄τριμήνου 2019.
 4. Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω ρυμοτομούμενων επικειμένων για την ιδιοκτησία με ΚΑ 0601002 στο ΟΤ 138 του Ρ.Σ. Πεδινής.
 5. Λήψη απόφασης για την πρόωρη λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
 6. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβάσεως μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.
 7. Παράταση μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην θέση Γούβα Κοσμηράς (σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4605/2019).
 8. Παραχώρηση χρήσης παλαιού κοινοτικού Γραφείου Αμπελιάς στον Προοδευτικό Σύλλογο Αμπελιάς.
 9. Λήψη απόφασης για την παράταση της συμβάσεως μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Θέση Χαίρη Πατσαντά και Γορίτσα στην Τ.Κ. Περιβλέπτου.
 10. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης στην Σιαπλαούρα Χριστίνα του Κων/νου, πρώην υπάλληλο του Δήμου  Ιωαννιτών, ειδικότητας  ΥΕ Εργατών Καθαριότητας  με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισηγήτρια:  κ.Καλλ. Ζηκίδου, Διευθύντρια

 1. Έγκριση παράτασης της αριθ. 31565/7662/17-05-2019 σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Βασική υλική συνδρομή (Υποέργο 11) της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5125 και τίτλο: “Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 στην Π.Ε. Ιωαννίνων στο Ε.Π. ΕΠΒΥΣ του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020”»

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Εισηγήτρια:  Σταμ. Κουμπούρη, Διευθύντρια

 1. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής της παρ 4, του αρθ. 4 του Π.Δ. 236/84, για περιφράξεις γηπέδων μέσα σε ζώνη πλάτους 500 μ. από την ακτή ή την όχθη δημοσίων λιμνών , σύμφωνα με το αρ. 23, παρ.1 του Ν.1337/83.
 2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θ. Νίκου, Διευθυντής

 1. Συγκρότηση Επιτροπής για την κατάρτιση των ετήσιων Μητρώων Αρρένων του Δήμου Ιωαννιτών.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Ορ. Μπρίκος, Διευθυντής

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2019.
 2. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON PANAFON Α.Ε. (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ επί του (πεζοδρόμιο επί της Λ. Δωδώνης στο ύψος της οδού Παρ. Βελισσαρίου).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 1. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιωαννιτών, μέσω της πράξης: «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιωαννιτών, με κωδικό ΟΠΣ 5001531 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020».

Εισηγητής: κ. Δημ. Πάνου, Πρόεδρος ΟΚΠΑΠΑ

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Αϊβατίδης, Αντιδήμαρχος

 1. Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019 στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 2. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 193/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Κανονισμού παραχώρησης χρήσης των σχολικών γυμναστηρίων – αιθουσών πολλαπλής χρήσης – αιθουσών εκδηλώσεων – σχολικών χώρων γενικά.
 3. Παραχώρηση της χρήσης χώρων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων (Δ.Ε.Π. 56 και 57/2019).
 4. Παραχώρηση της χρήσης χώρων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων (Δ.Ε.Π. 51, 52, 53, 54 και 55/2019).
 5. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων για τη λειτουργία του Δημόσιου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Ιωαννίνων κατά τα εξάμηνα κατάρτισης 2019 Β και 2020 Α.
 6. Παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων του 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, για τη διεξαγωγή Εξετάσεων Γλωσσομάθειας (ESB) (Δ.Ε.Π. 50/2019).

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Καθορισμό Εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» για το έτος 2019.
 2. Παραχώρηση για χρήση του κτιρίου «Αρχοντικό Πυρσινέλλα» στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων.
 3. Τροποποίηση της αριθ. 09/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ: 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2. ΑΓΑΘΟΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και 3. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: “Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», το οποίο αποτελεί τμήμα της πράξης: «G.A.M.E.S. – Greece Albania Mobilization towards sustainable Energy for Students”».
 4. Τροποποίηση της αριθ. 443/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας για την υλοποίηση του έργου: “Εκπόνηση σχεδίου διαχείρισης του καλαμιώνα της Λίμνης Παμβώτιδας”».