Ιωάννινα: Aύξηση τουριστών και εσόδων

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό στο ακαθάριστο προϊόν της Ηπείρου.
Σύμφωνα με την περιφερειακή κατανομή και την έρευνα του Συνδέσμου τουριστικών επιχειρήσεων, η άμεση συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της Ηπείρου ανέρχεται σε 7,1%, παρουσιάζοντας αλματώδη αύξηση τα τελευταία χρόνια.
Σε αριθμούς, ο τουρισμός εισφέρει στις ομοειδείς επιχειρήσεις της περιφέρειας περί τα 280 εκατ. ευρώ ετησίως. Αν και αποσπά μόλις το 1,5% από το συνολικό τουριστικό εισόδημα, που ανέρχεται σ’ ολόκληρη τη χώρα σε 14,2 δισ. ευρώ, η διαρκώς αυξανόμενη τάση δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες και δίνει το έναυσμα για επενδύσεις στον κλάδο. Να σημειωθεί ότι πριν λίγα χρόνια το τουριστικό εισόδημα της Ηπείρου ήταν αμελητέο.