Ιωάννινα: PowerLaps στο Πανεπιστήμιο

H πολλαπλασιαστική δράση του προγράμματος “Καινοτόμος Εκπαίδευση κι Εξάσκηση σε Πλάσμα από Λέιζερ υψηλής ισχύος – PowerLaPs” θα διεξαχθεί στο συνεδριακό κέντρο “Κάρολος Παπούλιας” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019.
Η δράση απευθύνεται ιδιαίτερα στο ενδιαφέρον Ακαδημαϊκών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών των Σχολών Θετικών Επιστημών, αλλά και Καθηγητών κι
Εκπαιδευτών γενικότερα, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα με ενδιαφέρον σε τεχνολογίες βασισμένες στα laser και το πλάσμα και ιδιαίτερα στις ιατρικές εφαρμογές.
Το πρόγραμμα PowerLaPs  έχει κινήσει το ενδιαφέρον των τελειόφοιτων προπτυχιακών, μάστερ αλλά και διδακτορικών φοιτητών, στο να εμπλουτίσουν τις σπουδές τους και να
βελτιώσουν τις ικανότητές τους με σκοπό την σταδιοδρομία τους στο επιστημονικό πεδίο της Φυσικής Πλάσματος και των λέιζερ υψηλής ισχύος. Το εκπαιδευτικό υλικό και οι σχετικές
μέθοδοι εκπαίδευσης εστιάστηκαν στις εξής τέσσερις θεματικές ενότητες:
1. Φυσική Πλάσματος – Θεωρία κι Εργαστήρια.
2. Αλληλεπίδραση λέιζερ υψηλής ισχύος με την ύλη / Φυσική υψηλής πυκνότητας
ενέργειας – Θεωρία κι Εργαστήρια.
3. Υπολογιστικά μοντέλα και προσομοιώσεις των αλληλεπιδράσεων λέιζερ με την ύλη.
4. Διαγνωστική πλάσματος από λέιζερ – Θεωρία κι Εργαστήρια
Οι εν λόγω ενότητες δεν ήταν μέχρι τώρα συνολικά προσβάσιμες στους φοιτητές και δεν περιέχονται σε τυπικά προγράμματα σπουδών. Τα προτεινόμενα μαθήματα έχουν αναπτυχθεί, σε μια περίοδο δυο ετών, στη μορφή της σύγχρονης θεωρητικής, εφαρμοσμένης κι εργαστηριακής εκπαίδευσης συνοδευόμενης από εντατικά προγράμματα, στο παγκόσμια αναπτυσσόμενο και ταχέως διευρυνόμενο πεδίο του πλάσματος από λέιζερ υψηλής ισχύος. Ο κύριος σκοπός ήταν να προσκληθούν οι ενδιαφερόμενοι να ολοκληρώσουν το επίπεδο των
γνώσεων κι επιστημονικών δεξιοτήτων τους σε πεδία τεχνολογίας αιχμής. Έτσι επιτυγχάνεται η οριζόντια προτεραιότητα της βελτίωσης των αντίστοιχων ποιοτικών δεξιοτήτων και της
ανταγωνιστικότητας εντός μιας προοπτικής δια βίου μάθησης. Αυτοί άλλωστε είναι οι κύριοι στόχοι του προγράμματος PowerLaPs, δηλαδή η ανοικτή και καινοτόμος εκπαίδευση και
εργασία των νέων, που εντάσσεται στην γενικότερη ψηφιακή εποχή μας. Αυτό το επιστημονικό πεδίο θα προάγει την επιστήμη και την τεχνολογία για τα επόμενα τουλάχιστον
είκοσι χρόνια, όπως αποδεικνύεται από τις θεματικές περιοχές του Ευρωπαϊκού χάρτη των ερευνητικών δομών όπως π.χ. οι δομές HiPER/NIF, ELI και XFEL.
Η δράση είναι ανοιχτή για το κοινό και θα παρασχεθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης από όσους ζητηθούν.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Επίκουρο Καθηγητή Μανώλη Μπενή: [email protected]
Αναλυτικά το Πρόγραμμα της δράσης στην ιστοσελίδα: https://powerlaps.chania.teicrete.gr/events/ioannina/