Ιωάννινα: To πρόγραμμα 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εθνοφαρμακολογίας

Μόνο μία εβδομάδα απομένει για την έναρξη του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Εθνοφαρμακολογίας, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 1 έως τις 3 Μαρτίου 2024 στο ξενοδοχείο Hotel du Lac, στα Ιωάννινα.

Το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (www.ethnopharmacologycongress.gr) και περιλαμβάνει προφορικές και γραπτές παρουσιάσεις, στρογγυλά τραπέζια και εργαστήρια, μεταξύ των οποίων και  το workshop του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ETHNOHERBS.

Ορισμένες από τις θεματικές του συνεδρίου που θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι σύνεδροι, είναι:

Η λαϊκή βοτανοθεραπευτική στο Ζαγόρι

Διατήρηση και αξιοποίηση της Βαλκανικής Eθνοβοτανικής γνώσης και βιοποικιλότητας

Εθνοφαρμακολογική προσέγγιση στην ανακάλυψη βιοδραστικών φυσικών προϊόντων

Στρογγυλό τραπέζι για στην αναγκαιότητα αναβίωσης της Εθνοφαρμακολογίας στα Βαλκάνια

Εργαστήριο για τα Φυσικά Προϊόντα και τις Βιοενεργές Ενώσεις

Εργαστήριο για τα γαληνικά σκευάσματα στο Φαρμακείο

Σύγχρονα φυτοθεραπευτικά σκευάσματα – Αποτελεσματικότητα & Ασφάλεια

Στρογγυλό τραπέζι για το ρόλο του Φαρμακείου στην ανάδειξη της ελληνικής παραδοσιακής θεραπευτικής

Στο συνέδριο θα παρευρεθούν επίσης προσκεκλημένοι ομιλητές από την περιοχή των Βαλκανίων, οι οποίοι θα προβούν σε παρουσιάσεις σχετικά με τα επίκαιρα θέματα που αφορούν το πεδίο της εθνοφαρμακολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.ethnopharmacologycongress.gr ή να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Συνεδρίου ARTION Conferences & Events στο τηλέφωνο 2310 257801 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].