Κάλεσμα για αίτηση χορήγησης voucher για το Πρόγραμμα Παιδικών Σταθμών

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.),  του Δήμου Ιωαννιτών, καλεί τους υποψήφιους  που συμμετείχαν στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ  για το πρόγραμμα των Παιδικών Σταθμών για το έτος 2016-2017 και δεν έλαβαν voucher λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να τους χορηγηθεί voucher τώρα, υποβάλλοντας αίτηση στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α..

Οι αιτήσεις γίνονται καθημερινά από 19/9/2016 έως 23/9/2016 και ώρες  8.00 έως 14.30 στα γραφεία του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α., Αβέρωφ 6, 3ος  όροφος.

Πληροφορίες στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Αθανάσιο Γκουγιάννο, τηλ. 2651001037.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα χορηγήσει voucher στους υποψήφιους σύμφωνα με την μοριοδότηση που ήδη έχει διενεργήσει  μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού