Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Δωδώνης

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης θα λειτουργήσει στον Δήμο Δωδώνης μετά από σχετική πρόταση που είχε υποβληθεί στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης για όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης θα λειτουργήσει σε κτίριο που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κρυφοβού, το οποίο και πληροί τις προδιαγραφές του προγράμματος.

Στην  πρόταση που υπέβαλλε, ο Δήμος έχει αιτηθεί τη λειτουργία μιας σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθνικής εμβέλειας, τα οποία εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Δια Βίου Μάθησης Ενηλίκων, αλλά και τοπικής εμβέλειας, τα οποία ανταποκρίνονται στις τοπικές ανάγκες των δημοτών.

Τα προγράμματα τοπικής εμβέλειας αφορούν σε:

– Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

– Εργαστήριο χειροτεχνίας

– Ανακύκλωση και κομποστοποίηση

– Οικιακή παραγωγή Οίνου

– Αρχιτεκτονική κήπων

Ο Δήμος έχει υπογράψει την προγραμματική σύμβαση με το  Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.), προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του έργου.

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει δημοσιεύσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων στα ΚΔΒΜ. Η έναρξη της διαδικασίας επιλογής των εκπαιδευτών είναι το πλέον σημαντικό βήμα για την λειτουργία του ΚΔΜΒ.

Η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 6 Νοεμβρίου. Πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους όρους της παρέχονται στα τηλέφωνα 2131314620, 2131314636, 2131314637, 2131314638, 2131314663, καθημερινά από τις 10 πμ έως και τις 13:00.

Τα Κ.Δ.Β.Μ. απευθύνονται σε ενήλικες άνεργους και εργαζόμενους, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής, νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή.

Η Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικούς πόρους.