Καθολικό «όχι» του Περιφερειακού Συμβουλίου στην εγκατάσταση μονάδας πετρελαιοειδών ανάμεσα στις ιχθυοκαλλιέργειες Σαγιάδας

Την έκδοση ψηφίσματος κατά της εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ασφάλτου στη θέση «Μανδήλα» Λωρίδας Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών αποφάσισε στη σημερινή του συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. Το θέμα συζητήθηκε εκτός Ημερήσιας Διάταξης και σύμφωνα με γραπτή εισήγηση που είχε καταθέσει ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, ήταν δε συνέχεια απόφασης που είχε λάβει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας για τις ενέργειες που θα ακολουθηθούν. Με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα ζητηθεί από τον αρμόδιο Υπουργό να προχωρήσει στην ανάκληση της απόφασης για την εγκατάσταση της μονάδας και σε διαφορετική περίπτωση να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ο Περιφερειάρχης στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης, την κοινή στάση και συνεργασία που υπάρχει διαχρονικά με τον Σύλλογο Ιχθυοκαλλιεργητών, σημειώνοντας ότι τον προβληματίζει η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής για εγκατάσταση της μονάδας.
«Στηρίζουμε – συνέχισε- τις υδατοκαλλιέργειες που δίνουν μεγάλη ώθηση στο ΑΕΠ και στις εξαγωγές της περιοχής μας. Δεν είμαι διατιθέμενος ως Περιφερειάρχης να πω ότι επειδή βγήκε η απόφαση του Υπουργού το θέμα τελείωσε, δεν συνηγορούμε σε αυτό», για να προσθέσει ότι: «δεν θα χαλάσουμε κάτι για να φτιάξουμε κάτι άλλο», και προσθέτοντας ότι πάνω από όλα είναι το συμφέρον του τόπου μας και οι νόμοι πρέπει να ισχύουν για όλο τον κόσμο.

Το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης και στο οποίο θα γίνουν προσθήκες με προτάσεις των παρατάξεων έχει ως εξής:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνεδρίασή του της 9ης Δεκεμβρίου 2022, μετά από εισήγηση / ενημέρωση του Περιφερειάρχη συζήτησε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος το θέμα που ενέσκηψε από τη χορήγηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος έγκρισης εγκατάστασης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ασφάλτου, στη θέση «Μανδήλα» Λωρίδας Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών, Π.Ε.Θεσπρωτίας και κατέληξε ομόφωνα στο ακόλουθο ψήφισμα:
1. Για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Περιφερειάρχη αντιτίθεται κάθετα στην εγκατάσταση της Μονάδας στην περιοχή Λωρίδας Σαγιάδας που είναι ασύμβατη και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, αν δεν ισοδυναμεί με καταστροφή, του εξόχως σημαντικού, όχι μόνο για την οικονομία της Περιφέρειας αλλά και για την εθνική οικονομία, κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών.
2. Η Περιφέρεια Ηπείρου θα προστατέψει με κάθε ενδεδειγμένο και πρόσφορο τρόπο και μέσο τις υδατοκαλλιέργειες της περιοχής που έχουν αξιολογηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από πρόταση της Περιφέρειας, ως Προϊόντα Εθνικής Σημασίας με εξαγωγικό προσανατολισμό, διεθνώς αναγνωρισμένα.
3. Η Περιφέρεια Ηπείρου θα προσφύγει σε κάθε αρμόδιο οργανισμό, εθνικό και διεθνή, κάθε αρμόδια αρχή και δικαστήριο για να αποτρέψει την εγκατάσταση της Μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων και ασφάλτου στην περιοχή Λωρίδας Σαγιάδας, που δυναμιτίζει τον δυναμικότερο κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής όχι μόνο της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά όλης της χώρας, και μάλιστα εξαγώγιμο.
4. Το παρόν ψήφισμα με συνημμένη την Εισήγηση Περιφερειάρχη να παραδοθεί στον Πρωθυπουργό, στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στα πολιτικά κ
5. Το παρόν ψήφισμα να δοθεί στη δημοσιότητα.

 Ακολούθησε η συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, εκτός του 6ου για την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών της Ηπείρου, το οποίο λόγω παρέλευσης της ώρας θα συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο.