Γιάννης Στέφος: Κατάθεση ερώτησης για τις άδειες και το επίδομα ανεργίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

O Γιάννης Στέφος κατέθεσε ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων που αφορά τα υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία συνυπογράφηκε από 50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.  Η ερώτηση αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά στον τρόπο χορήγησης αναρρωτικών αδειών και αδειών μητρότητας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καθώς και στον αριθμό των ημερών αναρρωτικών αδειών που δικαιούνται οι αναπληρωτές.  Συγκεκριμένα, το νομικό καθεστώς που υπάρχει για τις αναρρωτικές άδειες των αναπληρωτών καθώς και για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης αυτών είναι διαφορετικό από αυτό των μονίμων. Η ερώτηση αναδεικνύει την ανάγκη εξομοίωσης του πλαισίου που διέπει τις αναρρωτικές άδειες.

Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης αφορά στη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας στους αναπληρωτές. Η χορήγηση αυτού διέπεται από το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων. Το παραπάνω καθίσταται προβληματικό για τους αναπληρωτές, διότι πολλές φορές καλούνται να εργαστούν προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο χρόνο εργασίας, προκειμένου να τους χορηγηθεί το επίδομα ανεργίας. Η ερώτηση αιτείται την μείωση του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας που απαιτείται για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εργασιακές συνθήκες του επαγγέλματος.