Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, στην εδαφική
αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων (48,800 χ/θ έως 120,800 χ/θ), προκειμένου να
εκτελεστούν προγραμματισμένες εργασίες Καθολικής συντήρησης Οδοφωτισμού, συντήρησης
φωτισμού διασυνδετηρίων στοών Σηράγγων & αναγόμωσης πυροσβεστήρων σηράγγων, για το
χρονικό διάστημα από 01-08-2016 έως 31-08-2016.

 

Κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων εργασιών Καθολικής συντήρησης Οδοφωτισμού,
συντήρησης φωτισμού διασυνδετηρίων στοών Σηράγγων & αναγόμωση πυροσβεστήρων
σηράγγων και κατά το χρονικό διάστημα από 01-08-2016 μέχρι και 31-08-2016, να
εφαρμοσθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα ακόλουθα σημεία του αυτοκινητοδρόμου της
Εγνατίας οδού:
A/A Περιγραφή Εργασίας Τμήμα Εργασίας/ Σήραγγα Χιλιομετρική Θεση
1 Καθολική Συντήρηση Οδοφωτισμού Α/Κ Δωδώνης-Α/Κ
Νεοχωρίου
48,800 – 60 χ/θ
2 Καθολική Συντήρηση Οδοφωτισμού Α/Κ Αράχθου-Α/Κ Δωδώνης 60 – 91 χ/θ
3 Συντήρηση Φωτισμού
Διασυνδετήριων Στοών Σηράγγων
Α/Κ Περιστερίου-Α/Κ
Παναγιάς
100 – 120,800 χ/θ
4 Συντήρηση Φωτισμού
Διασυνδετήριων Στοών Σηράγγων
Α/Κ Δωδώνης-Α/Κ
Περιστερίου
60 – 100 χ/θ
5 Συντήρηση Φωτισμού
Διασυνδετήριων Στοών Σηράγγων
Α/Κ Ηγουμενίτσας-Α/Κ
Δωδώνης
48,800 – 60 χ/θ
6 Αναγόμωση Πυροσβεστήρων
Σήραγγας
Α/Κ Μετσόβου-Α/Κ
Παναγιάς
107 – 120,800 χ/θ
7 Αναγόμωση Πυροσβεστήρων
Σήραγγας
Α/Κ Τύριας-Α/Κ Περιστερίου 49 – 100 χ/θ
8 Έλεγχος Μετρητών Ρύπων και
Ταχύτητας Ανέμου σήραγγας
Α/Κ Ιωαννίνων-Α/Κ
Μετσόβου
68 – 107 χ/θ
9 Σήμανση με LED θυρών διαφυγής
πεζών σήραγγας
Α/Κ Μετσόβου-Α/Κ
Παναγιάς
107 – 120,800 χ/θ
10 Σήμανση με LED θυρών διαφυγής
πεζών σήραγγας
Α/Κ Αράχθου-Α/Κ
Μετσόβου
91 – 107 χ/θ
2. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων:
• Να τοποθετηθεί οριζόντια και κάθετη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ.
905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ και σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή σήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε,
προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.
• Για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών Καθολικής συντήρησης
Οδοφωτισμού, συντήρησης φωτισμού διασυνδετηρίων στοών Σηράγγων &
αναγόμωση πυροσβεστήρων σηράγγων, θα αποκλειστεί η δεξιά (αργή) λωρίδα
κυκλοφορίας, με την κίνηση να διεξάγεται από την αριστερή (ταχεία) λωρίδα
κυκλοφορίας. Οι εργασίες θα εκτελεσθούν τοπικά στα προαναφερόμενα σημεία, θα
καταλαμβάνουν χώρο περίπου 200μ-400μ και οι λωρίδες κυκλοφορίας θα αποκλείονται
σε όλο το μήκος της κάθε σήραγγας, με το προσωπικό των εργασιών να κινείται στο
χώρο αυτό.
• Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του
αυτοκινητοδρόμου.