Κυνήγι:Πρεμιέρα στις 20 Αυγούστου

Χωρίς επί της ουσίας αλλαγές δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα ρυθμιστική απόφαση σχετικά με το κυνήγι για τη νέα κυνηγετική περίοδο, η οποία αρχίζει 20 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Η μεγάλη αλλαγή αφορά μόνο το κυνήγι του αγριογούρουνου, το οποίο πλέον επιτρέπεται όλο τον χρόνο και μάλιστα χωρίς όριο κάρπωσης για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Εκτός των μεγάλων καταστροφών που προκαλούν σε καλλιέργειες λόγω αύξησης του πληθυσμού τους, υπάρχει και το ζήτημα της επιτήρησης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ).

Η απόφαση είναι εναρμονισμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες, στις περιοχές που γειτνιάζουν με μολυσμένες περιοχές ή είναι ελεύθερες του νοσήματος της ΑΠΧ, κρίνεται αναγκαίο να μειωθεί σταδιακά η πυκνότητα του πληθυσμού των αγριόχοιρων. Με τον νέο νόμο προβλέπεται η δημιουργία εγκαταστάσεων χειρισμού θηραμάτων. Για πρώτη φορά, πλέον, το κρέας των αγριόχοιρων που θα θηρεύονται για τους παραπάνω σκοπούς, θα μπορεί να πωληθεί. Για να συμβεί αυτό, όμως, θα πρέπει η εκδορά και ο τεμαχισμός του ζώου να γίνουν στις κατάλληλες και πιστοποιημένες εγκαταστάσεις συριγμού θηραμάτων.

Λόγω του κορονοϊού υπάρχει κάποιος προβληματισμός ως προς τις μετακινήσεις των κυνηγών, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα θέμα, αφού όλα γίνονται εκτός κατοικημένων περιοχών.

Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στη διαμονή, αλλά δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Στις κυνηγετικές ομοσπονδίες δεν ανησυχούν για το πρόβλημα, εκφράζουν όμως ανησυχίες ως προς τον αριθμό των γενικών αδειών που θα εκδοθούν.

Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2020-2021 είναι από 20 Αυγούστου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπεται η θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10η Μαρτίου 2021.

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

1. Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) * 20/8-14/9 15/9- 10/3 Ολες τις ημέρες Χωρίς περιορισμό
2. Λαγός (Lepus eurooaeus) ** 15/9-10/1 Τετ.-Σάβ.-Κυρ. Ενα (1)
3. Αγριόχοιρος (Sus scrota) 15/9-20/1 Τετ.-Σάβ.-Κυρ. Χωρίς περιορισμό
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9- 28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
5. Πετροκούναβο (Maries foma) 15/9-29/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
ΠΟΥΛΙΑ: ΥΔΡΟΒΙΑ & ΕΔΑΦΟΒΙΑ
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9 -10/2 Ολες Δέκα (10)
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9- 20/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9- 20/2 Ολες Δώδεκα (12)
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες Οκτώ (8)
6. Τσίχλα (Τurdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Είκοσι πέντε (25)
(Συνολικά από όλα τα είδη)

7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Stumus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9-29/2 Ολες Δέκα(10)
16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) *** 1/10-15/12 Τετ.-Σάβ.-Κυρ. Δύο (2)
17. Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) **** 1/10-15/12 Τετ.-Σάβ.-Κυρ. Τέσσερα (4)
18. Φασιανός (Phasianus s.p.) 15/9-31/12 Τετ.-Σάβ.-Κυρ. Ενα (1)
ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (Anas penelooe) 15/9-10/2 Ολες Δώδεκα (12)

2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9-31/1 Ολες
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9-31/1 Ολες
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9-10/2 Ολες
5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9-31/1 Ολες
6. Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) 15/9-31/1 Ολες
7. Κυνηγόπαπια (Aylhya ferina) 15/9-31/1 Ολες
8. Τσικνόπαπια (Aythya (fuligula) 15/9-31/1 Ολες
9. Φαλαρίδα (Fubca atra) 15/9- 10/2 Ολες
10. Ασπρομετωπόχηνα (Anser albrtrons) ***** 15/9-31/1 Ολες
11. Νερόκοτα (Gallinula cloropus) 15/9-31/1 Ολες Δέκα (10)
12. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9-31/1 Ολες Δέκα (10)
13. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9-31/1 Ολες Δέκα (10)
Aftodioikisi.gr