Κόνιτσα: Επιστημονική Εκδήλωση «Σακχαρώδης διαβήτης και Συννοσηρότητα Από τη Θεωρία στην Πράξη»

Η Ελληνική Εταιρεία Φυσιολογίας (Ε.Ε.Φ.) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας του
Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και το Διαβητολογικό Κέντρο της Γ΄ Παθολογικής
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου ΝΙΚΑΙΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», διοργανώνουν
Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης και συννοσηρότητες. Από τη θεωρία
στην πράξη», στην Κόνιτσα, 07-09 Οκτωβρίου 2016.
Παρά τη συνεχή πρόοδο στην κατανόηση της παθογένειας του Σακχαρώδη Διαβήτη, τα τρέχοντα
θεραπευτικά μέσα και οι επιλογές δεν είναι ιδανικά για την επίτευξη και διατήρηση της ευγλυκαιμίας
και την αποτροπή των επιπλοκών.
Ο τομέας έρευνας του Διαβήτη συνεχώς αναπτύσσεται και υπάρχουν νέες κατευθύνσεις στη
ρύθμιση της υπεργλυκαιμίας. Στη θεραπευτική μας φαρέτρα προστέθηκαν νέες κατηγορίες
φαρμάκων, που στοχεύουν συγκεκριμένες παθοφυσιολογικές διαταραχές και συνδυάζονται με
καρδιαγγειακό όφελος.
Προσπάθειά μας είναι να παρουσιαστούν τα σύγχρονα δεδομένα, που αφορούν την αντιμετώπιση
του σακχαρώδη διαβήτη και των συννοσηροτήτων και να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες, με
σκοπό να βοηθήσουν το γιατρό να εμπλουτίσει τις γνώσεις του για μια σωστή κλινική απόφαση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α
5 Παρασκευή 7
Οκτωβρίου 2016
15:00 – 16:00 Προσέλευση – Εγγραφές
16:00 – 18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Κατανοώντας τα μεταβολικά νοσήματα.
Πρόεδροι: Σ. Μπούσμπουλας, Μ. Νούτσου
Παχυσαρκία. Η επιδημία του 21ου αιώνα;
Δ. Κιόρτσης
Από την παθοφυσιολογία στην κλινική εικόνα του σακχαρώδους διαβήτη
Σ. Μπούσμπουλας
Από την αρτηριακή υπέρταση στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
Κ. Τζιόμαλος
Από τη δυσλιπιδαιμία στην καρδιαγγειακή νόσο.
Κατευθυντήριες οδηγίες: Πιστή τήρηση ή εξατομίκευση;
Γ. Χρήστου
18:00 – 18:15 Διάλειμμα
18:15 – 18:45 Τελετή έναρξης – Χαιρετισμοί
18:45 – 19:30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ
Η ιατρική εκπαίδευση σήμερα.
Πρόεδρος: Γ. Βαϊόπουλος
Ομιλήτρια: Μ. Αλμπάνη
19:30 – 20:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ELPEN
Αλογλιπτίνη. Ο νεότερος DPP-4 αναστολέας. Εκλεκτικότητα,
καρδιαγγειακή ασφάλεια και άλλα χαρακτηριστικά της αλογλιπτίνης.
Πρόεδρος: M. Νούτσου
Ομιλητής: Ε. Ρίζος
20:00 – 20:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Θεραπευτικός αλγόριθμος για το ΣΔ. Πώς εξατομικεύεται;
Πρόεδρος: Δ. Κιόρτσης
Ομιλητής: Σ. Μπούσμπουλας
20:30 – 21:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ SANOFI
Ινσουλίνη glargine 300 U/ml: εξελίσσοντας την θεραπεία
με βασική ινσουλίνη.
Πρόεδρος: Δ. Κιόρτσης
Ομιλήτρια: M. Νούτσου
21:00 Δείπνο

Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό Π ρ ό γ ρ α μ μ α
10:00 – 10:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Νεώτερα αντιαιμοπεταλιακά. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Πρόεδρος: Δ. Κιόρτσης
Ομιλητής: A. Τσελέπης
10:30 – 11:30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Διαβήτης στην καθημερινή πρακτική. Διαγνωστική και θεραπευτική
προσέγγιση.
Πρόεδροι: Δ. Κιόρτσης, Ν. Τεντολούρης
Η θεραπευτική στρατηγική από τη διάγνωση του διαβήτη και τα μετέπειτα
βήματα έως την ινσουλίνη (δισκία – αγωνιστές GLP-1).
Κλινικά περιστατικά
Σ. Μπούσμπουλας, Μ. Νούτσου
Η έναρξη ινσουλινοθεραπείας και η εντατικοποίηση της ινσουλινοθεραπείας
στην πράξη. Κλινικά περιστατικά
Μ. Νούτσου, Σ. Μπούσμπουλας
11:30 – 12:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Η αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας στην καθημερινή πράξη.
Προβληματισμοί, αμφιλεγόμενα ζητήματα, ειδικοί πληθυσμοί.
Πρόεδρος: Μ. Νούτσου
Κλινικά περιστατικά
Κ. Τζιόμαλος
12:00 – 12:30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ BOEHRINGER INGELHEIM
Εμπαγλιφλοζίνη: Η νέα εποχή στη θεραπεία του ΣΔτ2. Γιατί πώς και με ποια
δεδομένα. Πέρα από το γλυκαιμικό έλεγχο – Κύρια και δευτερεύουσες
αναλύσεις της μελέτης EMPAREG – OUTCOME.
Πρόεδρος: Σ. Μπούσμπουλας
Ομιλητής: Δ. Κιόρτσης
12:30 – 13:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ NOVO NORDISK
IDegLira: ένα νέο θεραπευτικό πρότυπο στην αντιμετώπιση του
Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2.
Πρόεδρος: N. Τεντολούρης
Ομιλητής: Σ. Μπούσμπουλας
13:00 – 14:00 Συζήτηση με τους ειδικούς
14:00 – 16:00 Μεσημβρινή Διακοπή
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η «καρδιά» στο επίκεντρο των μεταβολικών νοσημάτων.
Πρόεδροι: Σ. Μπούσμπουλας, Ι. Χατζηρούμπης
Το ΗΚΓ στα χέρια του μη ειδικού
Γ. Χρήστου
Όλοι οι διαβητικοί χρειάζονται καρδιολογικό έλεγχο;
Διαγνωστικός αλγόριθμος.
Ζ. Χριστογιάννης
17:00 – 17:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Παχύσαρκος διαβητικός με αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιμία.
Το «διαιτολόγιο» από το μη ειδικό στην καθημερινή πρακτική
Πρόεδρος: Δ. Κιόρτσης
Ομιλητής: Χ. Δερδεμέζης
17:30 – 18:15 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Για να μη φτάσει ο Διαβήτης στα άκρα.
Πρόεδρος: Σ. Μπούσμπουλας
Ο διαβητικός με περιφερική νευροπάθεια ή/και αρτηριοπάθεια.
Από την πρόληψη στη θεραπεία.
Κλινικά περιστατικά
Ν. Τεντολούρης
18:15 – 18:45 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Αρτηριακή υπέρταση. Από τη διάγνωση στην πρόληψη και
τη θεραπεία. Οι βηματισμοί μέσα από κλινικά περιστατικά.
Πρόεδρος: Ζ. Χριστογιάννης
Ομιλητής: Κ. Τζιόμαλος
18:45 – 19:15 Διάλειμμα
19:15 – 19:45 ΔΙΑΛΕΞΗ
Ασπιρίνη και αγγειακή πρόληψη. «Πρόκληση για σύγκριση
ή σύγκριση για πρόκληση»
Πρόεδρος: Κ. Τζιόμαλος
Ομιλητής: Δ. Κιόρτσης
19:45 – 20:15 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Έναρξη ινσουλινοθεραπείας με γλαργινική ινσουλίνη. Αξιοποιώντας το gold
standard της βασικής ινσουλινοθεραπείας έγκαιρα και αποτελεσματικά.
Πρόεδρος: Ν. Τεντολούρης
Ομιλητής: Σ. Μπούσμπουλας
20:30 Δείπνο

09:30 – 11:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Προβληματισμοί στην καθ΄ ημέρα κλινική πράξη.
Πρόεδροι: Σ. Μπούσμπουλας, Μ. Μάνος
Ο εμβολιασμός στα άτομα με μεταβολικά νοσήματα.
Αναγκαιότητα ή υπερβολή;
Δ. Κιόρτσης
Διαβήτης και κατάθλιψη. Τι πρέπει να γνωρίζει ο μη ειδικός;
Ι. Χατζηρούμπης
Αυτοέλεγχος στο διαβητικό ασθενή. Πόσο διαφοροποιείται με τη
φαρμακευτική αγωγή;
Μ. Νούτσου
Διαβήτης και κορτιζονοθεραπεία. Πως το αντιμετωπίζουμε;
Σ. Μπούσμπουλας
11:30 – 11:45 Διάλειμμα
11:45 – 14:15 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Επίκαιρα θέματα στο Σακχαρώδη Διαβήτη.
Πρόεδροι: Δ. Κιόρτσης, Γ. Σταμάτης
Διαλείπουσα χωλότητα. Ένα σύμπτωμα με μεγάλο κίνδυνο.
Γ. Χρήστου
Διαβήτης και νεφρική νόσος. Σε τι διαφοροποιούμαστε;
Μ. Νούτσου
Τι καινούργιο αναμένουμε στο Διαβήτη;
Δ. Κιόρτσης
Οικονομική κρίση και ολιστική αντιμετώπιση του διαβητικού ασθενή.
Σ. Μπούσμπουλας
Κυριακή