Κόνιτσα: Προς αναβάθμιση 13 παιδικές χαρές

Σε διαδικασία δημοπράτησης βρίσκονται δεκατρείς (13) νέες παιδικές χαρές του Δήμου Κόνιτσας συνολικού προϋπολογισμού 205.939,20€.

Πιο συγκεκριμένα το έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ της πράξης «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κόνιτσας» και βρίσκεται σε εξέλιξη ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η προθεσμία υποβολής των προσφορών λήγει στις 27/11/2018.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν άμεσα θα περιλαμβάνουν:

  • Την προμήθεια και τοποθέτηση νέων οργάνων και παιχνιδοκατασκευών µε όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.
  • Την ενίσχυση του φωτισμού µε νέα φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας.
  • Την τοποθέτηση συνθετικού δαπέδου υψηλής ποιότητας.

και αφορούν στις υφιστάμενες παιδικές χαρές στην Κόνιτσα (Καρυές Κόνιτσας) και στις ακόλουθες Τοπικές Κοινότητες: Αγία Παρασκευή, Δίστρατο, Βούρμπιανη, Ηλιόρραχη, Κεφαλοχώρι, Μάζι, Κλειδωνιά, Καστάνιανη, Φούρκα, Δροσοπηγή, Αετόπετρα, Πηγή.

Επιπρόσθετα, εγκρίθηκε η κατασκευή νέας παιδικής χαράς εντός της Δ.Κ. Κόνιτσας, προϋπολογισμού 40.000€ Το έργο είναι σε στάδιο οριστικοποίησης της μελέτης και η πηγή χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Τέλος, στα πλαίσια της μελέτης ανάπλασης της κυρίας εισόδου της πόλης, προϋπολογισμού 200.000€ με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, πρόκειται να κατασκευαστεί μια νέα παιδική χαρά στην είσοδο της Κόνιτσας.