Μέχρι 20 Αυγούστου οι δηλώσεις για τους δασικούς χάρτες

Προθεσμία έως τις 20 Αυγούστου έχουν οι κάτοικοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας να προσκομίσουν στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες έγγραφα και στοιχεία που σχετίζονται με τη διαδικασία αναμόρφωσης και κατάρτισης των δασικών χαρτών.