«Μαγειρεύοντας στην Ήπειρο, 100.000 χρόνια»

Untitled design - 1

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σας παρουσιάζει το εκπαιδευτικό ψηφιακό παιχνίδι με τίτλο «Μαγειρεύοντας στην Ήπειρο, 100.000 χρόνια». Το παιχνίδι περιλαμβάνει ένα εκπαιδευτικό μέρος σε μορφή quiz, κατά τη διάρκεια του οποίου ο/η παίκτης/τρια απαντάει σε 8 ερωτήσεις, που αφορούν στις διατροφικές συνήθειες από την παλαιολιθική περίοδο έως τους οθωμανικούς χρόνους στην Ήπειρο. Στο δεύτερο μέρος ο/η παίκτης/τρια καλείται να υλοποιήσει τέσσερις συνταγές, μία για κάθε εποχή (παλαιολιθική, αρχαιότητα, βυζαντινή, οθωμανική), επιλέγοντας με τη σωστή σειρά τα ενδεικτικά υλικά κάθε συνταγής, με σκοπό να κερδίσει πόντους. Στο τέλος του παιχνιδιού, ο/η παίκτης/τρια ανταμείβεται με τις τέσσερις συνταγές σε μορφή pdf.

Βρείτε το παιχνίδι σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://mageirevontasstinepeiro.gr/

Συντελεστές

Γενική Επιμέλεια
Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου, Δρ Aρχαιολόγος
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Επιστημονική Επιμέλεια
Παλαιολιθική Εποχή
Ελένη Κοτζαμποπούλου, Δρ Aρχαιολόγος
Αρχαιότητα
Παρασκευή Γιούνη, Δρ Aρχαιολόγος
Ιουλία Κατσαδήμα, Δρ Aρχαιολόγος
Ελένη Βασιλείου, Δρ Aρχαιολόγος
Αγγελική Πανάτση, ΜSc Aρχαιολόγος-Μουσειολόγος
Βυζαντινή Εποχή
Αθηνά Ζωγάκη, ΜΑ Aρχαιολόγος
Οθωμανική Εποχή
Σταματία Κορτζή, Aρχαιολόγος

Οργάνωση – Επιμέλεια Εκπαιδευτικού Περιεχομένου
Έλενα Ζιάβρα, ΜΑ Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος
Χριστίνα Κωτσοπούλου, ΜΑ Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος

Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)
Βαρβάρα Ν. Παπαδοπούλου, Δρ Aρχαιολόγος
Παρασκευή Γιούνη, Δρ Αρχαιολόγος
Ιουλία Κατσαδήμα, Δρ Αρχαιολόγος
Ελένη Βασιλείου, Δρ Αρχαιολόγος
Σοφία Κίγκα, ΜΑ Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος
Νίκος Κυραμάριος, Διοικητικός

Λογιστική Υποστήριξη Έργου
Μαρία Τσιούνη, Λογίστρια
Μαρία Χαριτοπούλου, Λογίστρια

Ανάπτυξη ψηφιακού παιχνιδιού
Mimo Labs

Η Πράξη «Μαγειρεύοντας στην Ήπειρο, 100.000 χρόνια» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».